Các mẫu thiết kế OKRs

[Tổng hợp] 14+ Mẫu OKRs cho tài chính và kế toán

admin
 - Tháng Mười 2, 2020

Phòng tài chính – kế toán là đồng minh lớn nhất của Founder, chủ doanh nghiệp và CEO. Các định hướng phát triển của công ty hay mọi quyết định được đưa ra đều cần dựa trên số vốn và thời gian hiện có. OKRs tài chính có tác động trực tiếp đến sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp. Do vậy, mẫu OKRs cho tài chính và kế toán cần gắn trực tiếp với doanh thu, chi phí, số dư tiền mặt và dòng tiền. 

Hãy cùng VNOKRs tìm hiểu mẫu OKRs cho tài chính và kế toán qua bài viết sau.

1. Xác định mục tiêu OKRs của bộ phận tài chính

Kiểm soát viên/Giám đốc tài chính

Kiểm soát viên, giám đốc tài chính là những cá nhân hiểu rõ hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp. Trong một tổ chức, công ty có quy mô nhỏ hơn, họ sẽ phụ trách kiểm soát tình hình tài chính toàn công ty. Trong các tổ chức lớn hơn, thông thường họ sẽ chịu trách nhiệm một đơn vị kinh doanh cụ thể (Ví dụ: theo ngành nghề kinh doanh hoặc theo khu vực địa lý).

Khi bạn thiết lập OKRs tài chính cho người kiểm soát hoặc giám đốc tài chính, hãy tập trung vào các mục tiêu mang tính chiến thuật và ngắn hạn.

VP Finance hoặc CFO

VP Finance (Phó Chủ tịch Tài chính) hoặc CFO (Giám đốc Tài chính) là người điều hành, phụ trách toàn bộ bộ phận tài chính doanh nghiệp. Họ cần phải cân bằng giữa việc hiểu thực tế kinh doanh hàng ngày và hướng tới các mục tiêu tài chính trong các tháng, các quý tiếp theo.

VP Finance hoặc CFO cần có được cái nhìn toàn cảnh về những tác động có thể xảy ra đối với tình hình tài chính công ty. Những tác động này có thể là thời điểm ra mắt sản phẩm mới, thanh toán các khoản công nợ… VP Finance hoặc CFO cần trở thành “cánh tay phải” hỗ trợ CEO điều hành công ty.

Do đó, OKRs cho vị trí này cần đảm bảo hướng tới các mục tiêu giúp VP Finance/CFO hiểu rõ cách thức hoạt động của nhóm mình quản lý thay vì đi quá chi tiết vào các công việc do nhân viên thực hiện.

Thủ quỹ

Thủ quỹ là người được giao phó quản lý các quỹ của công ty. Thông thường, CFO cũng là Thủ quỹ. Ở vị trí này, điều quan trọng nhất là hiểu rõ tình hình tiền mặt của công ty và nhu cầu tăng thêm nguồn tiền dự trữ hay đầu tư phát triển.

Vì vậy, OKRs cho vị trí thủ quỹ cần bám sát theo nhiệm vụ chính mà thủ quỹ cần đảm bảo.

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị có thể có quyền truy cập vào OKRs tài chính toàn công ty. Với vai trò của mình, họ cần thấy rõ sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Các thành viên Hội đồng quản trị không tham gia trực tiếp vào công việc kinh doanh ở cấp độ chi tiết. Do đó, bạn sẽ gặp sai lầm nếu cung cấp cho họ các số liệu chi tiết theo ngày hay tuần. 

OKRs cho Hội đồng quản trị nên tập trung vào các số liệu tổng quát như tổng doanh thu, tổng chi phí, tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận. Hội đồng quản trị sẽ có Ủy ban kiểm toán riêng và bộ phận này sẽ tiếp cận với các chỉ số chi tiết.

2. 14+ mẫu OKRs cho tài chính và kế toán

Bạn có thể tham khảo các mẫu OKRs cho tài chính và kế toán được phân loại theo nhiệm vụ như sau: 

Doanh thu & lợi nhuận

O: Cải thiện dòng tiền của công ty 

 • KR1: Kiểm soát hàng tồn kho dưới 30%
 • KR1: Giảm chi phí mua hàng hóa 30%
 • KR2: Cùng bộ phận Kinh doanh thành công đàm phán 5 hợp đồng với khách hàng lớn

O: Giảm tối đa thời gian thu hồi công nợ

 • KR1: 100% quy trình thu hồi công nợ được tuân thủ đúng thời hạn
 • KR2: Tiến hành theo dõi công nợ qua phần mềm hỗ trợ công việc từ 15/9/2020
 • KR3: Gọi điện cho 100% khách hàng trong diện công nợ trước 15 ngày đến hạn thanh toán 

O: Đạt được doanh thu và lợi nhuận cao kỷ lục

 • KR1: Hỗ trợ bộ phận kinh doanh tăng doanh thu hàng quý từ 2,2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng
 • KR3: Cân đối thu chi, đảm bảo lợi nhuận hàng quý từ 660 triệu đồng lên 900 triệu đồng
 • KR4: Giảm chi phí hoạt động từ 1,5 tỷ đồng xuống 1,3 tỷ đồng
 • KR5: Rà soát và cắt giảm 10% các khoản chi không cần thiết

O: Tăng tỷ suất lợi nhuận của công ty

 • KR1: Tăng tỷ suất lợi nhuận gộp từ 45% lên 65% mỗi quý
 • KR2: Tăng tỷ suất lợi nhuận hoạt động từ 62% lên 70% mỗi quý
 • KR3: Giảm 5% chi phí nhân sự trong tháng 9/2020
 • KR4: Thoái vốn khỏi các dự án đầu tư bị lỗ 2 năm liên tiếp

Ngân sách & quỹ lương

O: Cải thiện dòng tiền của công ty

 • KR1: Giảm các khoản phải thu từ 1,5 tỷ đồng xuống 0,5 tỷ đồng trong quý I – 2021
 • KR3: Giảm thời gian thanh toán trung bình từ 63 ngày xuống 30 ngày

O: Giảm sai số dự kiến ngân sách so với thực tế

 • KR1: Liệt kê tất cả các danh mục đã vượt chi tiêu 3 lần trong 6 tháng qua, hoàn thành trước 31/8/2020
 • KR2: Làm việc với từng lãnh đạo bộ phận để hiểu nhu cầu ngân sách của họ trước ngày 15/9/2020
 • KR3: Tổng hợp số liệu thực tế các quý cùng kỳ năm trước để lên dự kiến ngân sách quý năm 2021, hoàn thành trước 30/9/2020

O: Cải thiện lập kế hoạch và ngân sách hàng quý

 • KR1: Ký các đề xuất ngân sách kinh doanh trước ngày 25 hàng tháng 
 • KR2: Phê duyệt ngân sách hàng năm trước ngày 25/11
 • KR3: Giảm quy trình phê duyệt ngân sách từ 46 ngày xuống 20 ngày
 • KR4: Đạt được 80% tỷ lệ nhân viên hài lòng về quy trình phê duyệt ngân sách mới

O: Cải thiện mức lương nhân viên lên mức cạnh tranh so với thị trường

 • KR1: Tham khảo ý kiến ​​của 3 chuyên gia về mức lương trong ngành để biết các khoảng so sánh, hoàn thành xong trước 15/9
 • KR2: Thiết lập dự toán phương án tăng lương theo tiêu chuẩn ngành trong 1 năm, hoàn thành xong trước 30/9
 • KR3: Đạt được 90% lượng nhân viên hài lòng đối với mức lương mới

O: Đảm bảo dự báo chuẩn xác kế hoạch dòng tiền cho Ban Lãnh đạo

 • KR1: Thống kê các khoản dự kiến thu, chi định kỳ hàng tháng
 • KR2: Cảnh báo sớm trước 10 ngày cho Ban Lãnh đạo trong trường hợp chưa đủ nguồn tiền trả lương tháng tiếp theo
 • KR3:  Đánh giá, đóng góp ý kiến về dòng tiền định kỳ hàng tháng cho Ban Lãnh đạo vào chiều thứ 6 cuối cùng của tháng

O: Thiết lập mạng lưới các nhà đầu tư mạo hiểm (VC) để hỗ trợ mở rộng nguồn ngân sách công ty

 • KR1: Thiết lập các cuộc họp với ít nhất 80 VC vào cuối quý 4 của năm tài chính hiện tại
 • KR2: Tổ chức các cuộc thảo luận tích cực với 25 VC vào quý 4 của năm tài chính hiện tại
 • KR3: Lãnh đạo công ty tham gia chương trình Shark tank Việt Nam vào tháng 9/2020   

O: Quyết toán ngân sách cho năm tài chính tiếp theo

 • KR1: Thảo luận với tất cả các trưởng bộ phận để nắm rõ về nhu cầu cho năm tài chính sắp tới vào đầu quý 4
 • KR2: Xác định các khoản chi phí và giảm ít nhất 70% chi phí không cần thiết
 • KR3: Phân tích điều kiện thị trường và dự báo ngân sách vào tuần trước của quý 

Thuế 

O: Nâng cao hiệu quả hoạt động mảng thuế của công ty

 • KR1: Tiến hành kiểm toán kế toán bên ngoài trước ngày 15/11 hàng năm
 • KR2: Hoàn thiện quy trình mua hàng của nhà cung cấp, hoàn thành xong trước ngày 15/9
 • KR3: Hoàn thiện quy trình hướng dẫn thỏa thuận mới với Trưởng bộ phận bán hàng, hoàn thành xong trước ngày 15/9
 • KR4: Triển khai quy trình đảm bảo đúng, đủ giấy tờ thuế áp dụng cho tất cả các bộ phận bắt đầu từ 15/9

O: Cải thiện việc tuân thủ thuế

 • KR1: Giảm các điều chỉnh kiểm toán từ 3% xuống 1%
 • KR2: Giảm số lượng các vấn đề / khiếu nại liên quan đến thuế từ 5 xuống 1 mỗi tháng
 • KR3: Giảm số lượng tài khoản phải trả từ 5% xuống 1%
 • KR4: Tiến hành kiểm toán bên ngoài xem xét việc tuân thủ quy định thuế định kỳ vào tháng 11 hàng năm

O: Giảm trách nhiệm thuế

 • KR1: Tăng đầu tư được hưởng giảm thuế từ 70% lên 100%
 • KR2: Giảm nợ ngắn hạn từ 40% xuống 25% vào cuối quý 3
 • KR3: Giảm chi phí khấu hao từ 40% xuống 60% vào cuối quý 3

Mẫu OKRs cho tài chính và kế toán

3. Lưu ý khi đặt OKRs phòng tài chính, kế toán

Rủi ro khi OKRs tài chính, kế toán chỉ đạt 70%

Mục tiêu của các bộ phận nói chung và bộ phận kế toán nói riêng sẽ bắt đầu từ việc xem xét mục tiêu chung của công ty.

Các ví dụ trên có thể sẽ không phù hợp nếu bạn xem xét về bộ phận kế toán của mình vào lúc này, bởi các ví dụ đó dựa trên giả định của các công ty có các mục tiêu khác nhau.

Nhìn chung công việc của bộ phận kế toán luôn có những việc thường xuyên, lặp đi lặp lại. Tuy nhiên tùy theo sự Ưu Tiên của công ty tại mỗi quý, bộ phận kế toán cũng sẽ có những ưu tiên khác nhau nhằm hỗ trợ hoàn thành Mục Tiêu chung của công ty.

Rủi ro khi OKRs tài chính, kế toán chỉ đạt 70%

OKRs có 2 dạng là OKRs cam kết và OKRs mở rộng. Trong đó, OKRs cam kết cần đạt được 100% mục tiêu đề ra. Còn OKRs mở rộng chỉ cần đạt được 70% mục tiêu đề ra đã được xem là thành công. 

Tuy nhiên, với OKRs phòng tài chính, kế toán, việc chỉ đạt 70% mục tiêu đề ra sẽ dẫn đến những rủi ro lớn cho hoạt động của công ty (gián đoạn kinh doanh, sa thải nhân viên) hay nghiêm trọng hơn là phá sản. 

Do đó, với OKRs phòng tài chính – kế toán, bạn nên đảm bảo yếu tố chắc chắn. Các mục tiêu có thể tham vọng, có thể khó đạt được nhưng đối với những mục tiêu ảnh hưởng trực tiếp đến rủi ro cho hoạt động của công ty thì bạn nên cân nhắc điều chỉnh.

Mục tiêu cần gắn với kết quả cụ thể

OKRs tài chính, kế toán cần đảm bảo rõ ràng với các kết quả cụ thể và thời hạn cụ thể. Ví dụ một kết quả chính là chốt số dư tiền mặt sẽ cụ thể hơn nếu được viết thành chốt số dư tiền mặt định kỳ vào thứ 6 hàng tuần.

Các kết quả cần đạt được chỉ ra rõ ràng, cụ thể sẽ giúp nhân viên của bạn hiểu rõ: Họ được kỳ vọng điều gì? Cần tuân thủ điều gì? Và làm điều gì để đạt được? Họ sẽ có một con đường cụ thể, rõ ràng để “sải bước” chạy với nỗ lực cao nhất để về đích và đạt được đúng mục tiêu đề ra.

OKRs – đơn giản, minh bạch, rõ ràng

Mỗi con số, mỗi chỉ số của tài chính – kế toán đều rất quan trọng để bạn có cái nhìn đúng về “sức khỏe” doanh nghiệp. Các mục tiêu và kết quả chính bạn đề ra cho phòng tài chính – kế toán cần đảm bảo yếu tố đơn giản, minh bạch, rõ ràng. Đơn giản để nhân viên dễ dàng thực hiện đúng. Minh bạch, rõ ràng để nhân viên hiểu rõ, hiểu đúng.

Lời kết,

Trên đây, VNOKRs đã cùng bạn tìm hiểu mẫu OKRs cho tài chính và kế toán. Gia tăng động lực làm việc, hiệu quả hoàn thành mục tiêu cho phòng tài chính, kế toán cũng là cách giúp doanh nghiệp của bạn có sức khỏe tài chính tốt hơn. 

VNOKRs chúc bạn thiết lập được mẫu OKRs phù hợp nhất cho phòng tài chính, kế toán công ty mình.

Bài trước
Bài sau
Viết Bình luận