Cách tổng kết OKRs quý: Chấm điểm phân loại (Cuối chu kỳ)

Bạn đang áp dụng OKRs và đang đến gần một quý mới, đã đến lúc tổng kết OKRs của bạn từ quý hiện tại và bắt đầu suy nghĩ về các mục tiêu sắp tới.

Video này sẽ cung cấp cho bạn những điều cần biết cho việc Tổng kết OKRs – Chấm điểm phân loại vào cuối chu kỳ.

Tìm hiểu thêm trong bài viết: Mọi thứ bạn cần biết về tổng kết OKRs cuối chu kỳ.

OKRs & KPI: Giống và khác nhau

OKRs và KPI là 2 công cụ khác nhau được sử dụng cho 2 mục đích khác nhau.

Video này sẽ giúp các bạn hiểu rõ về hai công cụ này và có cách phối hợp để đạt hiểu quả tối đa.

Tìm hiểu thêm trong bài viết: So sánh OKRs và KPIs – Khác nhau như thế nào?

OKRs là gì? Tại sao đây lại là công cụ quản trị hiện đại nổi tiếng nhất hiện nay?

Nếu bạn chưa biết OKRs, đây là video dành cho bạn!

Trong video này Ông Mai Xuân Đạt Founder – CEO của VNOKRs giới thiệu về khái niệm OKRs và giải thích vì sao OKRs lại là công cụ quản trị nổi tiếng nhất hiện nay và được các doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới ứng dụng.

Tìm hiểu thêm về OKRs trong bài viết: OKRs là gì? Định nghĩa chuẩn nhất và những điều bạn cần biết.

Lợi ích của OKRs – Tour thực tế của cộng đồng VNOK tại SEONGON

Tour thực tế của cộng đồng VNOK tại SEONGON – Công ty đã triển khai áp dụng OKRs được 4 chu kỳ. Video chia sẻ về:

  • Lợi ích thực tế khi triển khai OKRs: lợi ích với công ty, quản lý, nhân viên …
  • Một buổi Check-in mẫu

Tìm hiểu thêm về lợi ích vượt trội của OKRs trong bài viết: Lợi ích của OKRs chung cho toàn bộ tổ chức

Các bước bắt đầu triển khai đưa OKRs vào công ty

OKRs đơn giản, nhưng không dễ khi đưa vào một tổ chức. Bạn cần hiểu rõ điều đó. Theo VNOKRs, để có thể đưa OKRs vào doanh nghiệp với ít trở ngại nhất, chúng ta cần 1 tháng học tập nghiêm túc ở quy mô toàn doanh nghiệp.

Trong video này Ông Mai Xuân Đạt Founder – CEO của VNOKRs sẽ giúp các bạn biết được cách để triển khai đưa OKRs vào trong doanh nghiệp của mình.

Tìm hiểu kỹ hơn trong bài viết: Hướng dẫn các bước toàn công ty học tập OKRs (1 tháng)