OKRs cho người mới bắt đầu

EbookOKRs cho người mới bắt đầu

  Đăng ký

  Bộ tài liệu này giúp ích gì cho bạn

  Hiểu các khái niệm về OKRs một cách đơn giản và trực quan nhất

  Hiểu được lợi ích và sức mạnh OKRs đem lại cho doanh nghiệp

  Các hiểu lầm thường gặp về OKRs bạn cần biết

  Tác giả:Mai Xuân Đạt

  • Founder VNOKRs và cộng đồng OKRs Việt Nam (VNOK)
  • Tác giả sách “OKRs – Hiểu đúng, làm đúng”
  • OKRs Coach với kinh nghiệm triển khai OKRs thực tếcho các doanh nghiệp của chính mình

  TÌM HIỂU THÊM VỀ CÁC TÀI LIỆU KHÁC