Templates VNOKRs

Template VNOKRs là kho tài nguyên các chủ đề OKRs do đội ngũ VNOKRs biên soạn. Bộ template gồm có hơn hơn 30 chủ đề khác nhau xoay quanh OKRs, có thể dùng để đào tạo nội bộ, hướng dẫn thực hành OKRs.

Để tải trọn bộ, vui lòng bấm vào “Xem thêm”, điền đầy đủ thông tin đăng ký. Hoặc liên hệ tới đội ngũ VNOKRs để được hỗ trợ.