WEBINAR MIỄN PHÍ

3 cách NHANH chóng để tăng 50% năng suất doanh nghiệp

Trong video này OKRs COACH Mai Xuân Đạt sẽ chia sẻ những thói quen nên có của nhà quản lý sẽ giúp bạn tăng 50% năng suất của đội nhóm chỉ sau 4 tuần.

  Điền thông tin

  Webinar này giúp ích gì cho bạn?

  Nguyên tắc OKRs

  10 nguyên tắc OKRs và cách áp dụng đầy đủ để tăng tính tự chủ và liên kết trong Doanh nghiệp

  Tạo ra mục tiêu tập trung

  Nhà quản lý phải đưa ra mục tiêu rõ ràng và giải thích rõ tại sao lại có mục tiêu đó để tập hợp được đội ngũ đồng hướng.

  Sức mạnh của CFRs

  Tác động mạnh mẽ của trò chuyện – phản hồi – ghi nhận trong việc tạo ra một tổ chức hạnh phúc.

  OKRs COACH MAI XUÂN ĐẠT

  • Chairman Công ty Cổ phần Đầu tư MRD
  • Huấn luyện viên chương trình “Winning OKRs Secrets”, “Building the True Company” – Học viện John Academy
  • Founder VNOK – Cộng đồng OKRs đầu tiên tại Việt Nam
  • Tác giả cuốn sách “OKRs – Hiểu đúng làm đúng”, cuốn sách về OKRs đầu tiên của tác giả người Việt đã phát hành được gần 15.000 cuốn