WEBINAR MIỄN PHÍ

3 cách NHANH chóng để tăng 50% năng suất doanh nghiệp

Trong video này OKRs COACH Mai Xuân Đạt sẽ chia sẻ những thói quen nên có của nhà quản lý sẽ giúp bạn tăng 50% năng suất của đội nhóm chỉ sau 4 tuần.

  Điền thông tin


  Webinar này giúp ích gì cho bạn?

  Nguyên tắc OKRs

  10 nguyên tắc OKRs và cách áp dụng đầy đủ để tăng tính tự chủ và liên kết trong Doanh nghiệp

  Tạo ra mục tiêu tập trung

  Nhà quản lý phải đưa ra mục tiêu rõ ràng và giải thích rõ tại sao lại có mục tiêu đó để tập hợp được đội ngũ đồng hướng.

  Sức mạnh của CFRs

  Tác động mạnh mẽ của trò chuyện – phản hồi – ghi nhận trong việc tạo ra một tổ chức hạnh phúc.

  OKRs COACH MAI XUÂN ĐẠT

  • Founder & CEO VNOKRs (J.O.H.N Capital) – Huấn luyện OKRs Cao cấp & Đầu tư khởi nghiệp
  • Founder cộng đồng OKRs Việt Nam (VNOK) với hơn 8000 nhà quản lý quan tâm tìm hiểu OKRs
  • Chairman SEONGON – Agency chuyên sâu về Google Marketing.
  • Tác giả cuốn sách OKRs “Hiểu đúng, Làm đúng” đã xuất bản hơn 10.000 cuốn