The ABCs of OKRs

OKRs Training

THE ABCs OF OKRs

Tài liệu hướng dẫn OKRs của Paul Niven (Global OKRs Coach) cung cấp mọi thứ bạn cần để bắt đầu, thiết lập và quản lý chương trình OKRs của mình.

  Đăng ký

  Bộ tài liệu này giúp ích gì cho bạn?

  Giới thiệu tổng quan về OKRs và so sánh OKRs với các phương pháp quản trị khác (SMART, BSC).

  Mọi thứ bạn cần chuẩn bị trước khi bắt đầu triển khai OKRs.                                          

   

  Cách để thiết lập OKRs tốt và Hướng dẫn quản lý chương trình OKRs hiệu quả.