Ebook các bước áp dụng OKRs vào công ty

  Đăng ký


  Cuốn Ebook này sẽ cung cấp cho bạn 6 bước để áp dụng thành công OKRs vào trong công ty

  Tải miễn phí

  Tác giả:Mai Xuân Đạt

  • Founder VNOKRs và cộng đồng OKRs Việt Nam (VNOK)
  • Tác giả sách “OKRs – Hiểu đúng, làm đúng”
  • OKRs COACH với kinh nghiệm triển khai OKRs thực tếcho các doanh nghiệp của chính mình

  TÌM HIỂU THÊM VỀ CÁC TÀI LIỆU KHÁC