Ebook các bước áp dụng OKRs vào công ty

  Đăng ký

  Cuốn Ebook này sẽ cung cấp cho bạn 6 bước để áp dụng thành công OKRs vào trong công ty

  Tải miễn phí

  Tác giả: Mai Xuân Đạt

  • Chairman Công ty Cổ phần Đầu tư MRD
  • Huấn luyện viên chương trình “Winning OKRs Secrets”, “Building the True Company” – Học viện John Academy
  • Founder VNOK – Cộng đồng OKRs đầu tiên tại Việt Nam
  • Tác giả cuốn sách “OKRs – Hiểu đúng làm đúng”, cuốn sách về OKRs đầu tiên của tác giả người Việt đã phát hành được gần 15.000 cuốn

  TÌM HIỂU THÊM VỀ CÁC TÀI LIỆU KHÁC