kỹ năng lãnh đạo bản thân

Kỹ năng lãnh đạo bản thân mà bất kỳ ai cũng cần biết

Theo Peter Drucker - cha đẻ của ngành quản trị học hiện đại: Chiến thắng đầu tiên và tốt nhất là chinh phục bản...

5 kỹ năng của nhà lãnh đạo hiệu quả

Đi lên từ nhân viên tới quản lý chuyên môn và trở thành nhà lãnh đạo đã khó nhưng trở thành lãnh đạo hiệu quả...

Top 10 kỹ năng quản lý nhân sự hiệu quả dành cho nhà quản lý

Kỹ năng quản lý nhân sự rất đa dạng bởi đó là hoạt động với con người, hướng đến con người trong tổ chức....

tiêu chí quản lý nhân sự

Tiêu chí đánh giá quan trọng trong quản lý nhân sự

Đánh giá nhân viên là quy trình quan trọng trong quản lý nhân sự. Bạn không thể đánh giá nhân viên chính xác thì cũng...

Quản lý nhân sự của Google

Chiến lược quản lý nhân sự của Google

Google là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới và thường được nhắc đến như một biểu tượng về...

quản lý nhân sự doanh nghiệp nhỏ

Hướng dẫn quản lý nhân sự doanh nghiệp nhỏ

Quản lý nhân sự trong doanh nghiệp nhỏ là vô cùng quan trọng. Khi bạn có một nền tảng quản lý nhân sự phù hợp, bạn...

vai trò của quản lý nhân sự

Vai trò quan trọng của quản lý nhân sự trong doanh nghiệp

Quản lý nhân sự cũng giống như việc bạn tiến hành quản lý một trong những nguồn tài sản quý báu nhất của doanh...

quy trình quản lý nhân sự

Các quy trình quản lý nhân sự trong doanh nghiệp

Quản lý nhân sự trong doanh nghiệp để đạt được hiệu quả, sự quy chuẩn, đồng bộ cao thì bắt buộc cần được...

Phương pháp quản lý nhân sự hiệu quả

Quản lý nhân sự không phải câu chuyện giải quyết sự vụ trong ngắn hạn. Đó là cả một quy trình đòi hỏi phải có...

4 mục tiêu chính của quản lý nhân sự

Quản lý nguồn nhân lực (Human Resource Management - HRM) là tổng thể của nhiều hoạt động trong vận hành doanh nghiệp như:...