kỹ năng kỹ thuật của nhà quản trị

Kỹ năng kỹ thuật của nhà quản trị

Năng lực quản trị của một cá nhân không thể thiếu vắng kỹ năng kỹ thuật. Không hiểu biết hoặc thiếu nhân sự...

Kỹ năng chuyên môn của nhà quản trị

Kỹ năng chuyên môn của nhà quản trị

Kỹ năng chuyên môn của nhà quản trị là gốc rễ giúp nhà quản trị có thể xử lý thông suốt công việc cũng như...

kỹ năng của nhà quản lý cấp cơ sở

Kỹ năng của nhà quản lý cấp cơ sở

Các cấp độ quản lý là một thuật ngữ chỉ ra đường ranh giới phân cấp giữa các vị trí quản lý khác nhau trong...

quản lý đội nhóm

9 kỹ năng quản lý đội nhóm hàng đầu của các nhà lãnh đạo kiệt xuất

Một lãnh đạo kiệt xuất không chỉ cần giỏi về chuyên môn mà còn cần có kỹ năng quản lý đội nhóm hiệu quả....

Phân tích đối thủ cạnh tranh như nào để hiệu quả

Cạnh tranh là điều khó tránh khỏi khi doanh nghiệp của bạn tham gia một thị trường, ngành hàng. Sự cạnh tranh có thể...

ví dụ về đối thủ cạnh tranh trong doanh nghiệp

5 ví dụ về đối thủ cạnh tranh nổi tiếng trên thế giới

Đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh là những doanh nghiệp có sự đối đầu, xung đột lợi ích khi cùng cung cấp hàng hóa,...

đối thủ cạnh tranh

Tất cả những gì bạn cần biết về đối thủ cạnh tranh

Đối thủ cạnh tranh là một khái niệm không mới trong kinh doanh. Bạn vận hành doanh nghiệp và thông thường đều phải...

Ma trận quản lý thời gian Eisenhower

Ma trận quản lý thời gian Eisenhower

Ma trận quản lý thời gian Eisenhower, còn được gọi là Ma trận Khẩn cấp-Quan trọng, giúp bạn quản lý thời gian, quyết...

Kỹ năng lãnh đạo nhóm

8 kỹ năng lãnh đạo nhóm hiệu quả dành cho nhà quản lý

Lãnh đạo không phải chỉ là một vị trí mà đòi hỏi rất nhiều kỹ năng lãnh đạo nhóm tương ứng để thúc đẩy...

Những điều bạn cần biết về quản lý con người trong tổ chức

Con người, nguồn nhân lực là tài sản lớn nhất của một tổ chức. Tuy nhiên, chỉ tuyển dụng thêm những nhân viên...