Kỹ năng cần thiết trong quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự đòi hỏi rất nhiều kỹ năng đa dạng bởi đó là hoạt động với con người, hướng đến con người...

tiêu chí quản lý nhân sự

Tiêu chí đánh giá quan trọng trong quản lý nhân sự

Đánh giá nhân viên là quy trình quan trọng trong quản lý nhân sự. Bạn không thể đánh giá nhân viên chính xác thì cũng...

Quản lý nhân sự của Google

Chiến lược quản lý nhân sự của Google

Google là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới và thường được nhắc đến như một biểu tượng về...

quản lý nhân sự doanh nghiệp nhỏ

Hướng dẫn quản lý nhân sự doanh nghiệp nhỏ

Dù doanh nghiệp của bạn có quy mô lớn hay nhỏ thì việc quản lý nhân sự cũng vô cùng quan trọng. Đặc biệt với doanh...

vai trò của quản lý nhân sự

Vai trò quan trọng của quản lý nhân sự trong doanh nghiệp

Quản lý nhân sự cũng giống như việc bạn tiến hành quản lý một trong những nguồn tài sản quý báu nhất của doanh...

quy trình quản lý nhân sự

Các quy trình trong quản lý nhân sự trong doanh nghiệp

Quản lý nhân sự trong doanh nghiệp để đạt được hiệu quả, sự quy chuẩn, đồng bộ cao thì bắt buộc cần được...

Phương pháp quản lý nhân sự hiệu quả

Quản lý nhân sự không phải câu chuyện giải quyết sự vụ trong ngắn hạn. Đó là cả một quy trình đòi hỏi phải có...

4 mục tiêu chính của quản lý nhân sự

Quản lý nguồn nhân lực (Human Resource Management - HRM) là tổng thể của nhiều hoạt động trong vận hành doanh nghiệp như:...

vai trò của quản lý nhân sự

Quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Quản lý nguồn nhân lực là hoạt động không thể thiếu ở mọi doanh nghiệp. Nguồn nhân lực ở doanh nghiệp đều có...

Tips làm việc hiệu quả ngay từ ngày đầu tiên áp dụng

Tips bí quyết làm việc hiệu quả dưới đây sẽ giúp bạn dần gỡ rối mâu thuẫn “rất nhiều việc cần làm nhưng...