Kỹ năng làm việc nhóm

9 ý nghĩa của làm việc nhóm với doanh nghiệp

Không thể phủ nhận tầm quan trọng của làm việc nhóm đối với doanh nghiệp hiện nay. Là một nhà quản lý, bạn cần...

Năng lực làm việc

Năng lực làm việc – Hiểu đúng để Đánh giá đúng

Một nhà quản lý, một người nhân viên giỏi không chỉ thể hiện mình là người trung thực, thẳng thắn, công bằng mà...

Mẫu bảng đánh giá công việc cá nhân

Mẫu bảng đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên tất cả các ngành nghề

Bài viết sau đây sẽ gửi đến nhà quản lý những biểu mẫu, bảng đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên thuộc...

Đánh giá hiệu suất bản thân

Mẫu bản đánh giá hiệu suất công việc được dùng nhiều nhất 2021

Tuyển chọn mẫu bản đánh giá hiệu suất công việc trong bài viết dưới đây sẽ giúp nhà quản lý dễ dàng hình dung...

Đánh giá nhân viên

Bảng đánh giá năng lực nhân viên mẫu và 4 lưu ý quan trọng cho nhà quản lý

Bài viết dưới đây sẽ mang đến nhà quản lý bảng đánh giá năng lực nhân viên được sử dụng nhiều nhất, giúp nhà...

Phương pháp đánh giá KPI

Phương pháp và quy trình đánh giá hiệu quả công việc

Đánh giá hiệu quả công việc là hoạt động thường được thực hiện định kỳ, thường xuyên, liên tục ở mỗi doanh...

Hợp tác làm ăn

10 tiêu chí đánh giá nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh là những thành viên ở “tiền tuyến” giúp đem về doanh thu, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng...

Phương pháp đánh giá quan sát hành vi

TOP 7 phương pháp đánh giá thực hiện công việc HIỆU QUẢ

Lựa chọn đúng phương pháp đánh giá thực hiện công việc phù hợp sẽ cho ra kết quả đánh giá chính xác, khách quan,...

Cải thiện năng suất

Ý nghĩa của hiệu quả công việc với sự thành công của doanh nghiệp

Ý nghĩa của hiệu quả công việc là đo lường sự thích hợp của các mục tiêu công việc được chọn, để xem đó có...

Quản lý hiệu suất liên tục

Quản lý hiệu suất liên tục – cuộc cách mạng của quản trị hiệu suất

Quản lý hiệu suất liên tục (Continuous Performance Management - CPM) được xem như một cuộc cách mạng của quản trị hiệu...