Author Archives: admin

Văn hoá doanh nghiệp tại Việt Nam – Làm sao để phát huy hết hiệu quả

Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam có những đặc thù riêng biệt, chịu ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp các nước châu Á. Nhưng đồng thời, cùng sự hội nhập, tiếp biến văn hóa, văn hóa doanh nghiệp Việt Nam cũng có những đặc điểm mới phát sinh, chuyển hóa phù hợp. Bạn hãy…

Tự động hóa xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là điều không hề dễ dàng, đơn giản với chỉ một vài nỗ lực đơn lẻ. Đó là cả một quá trình đòi hỏi sự tham gia của tất cả các thành viên trong tổ chức. Tự động hóa xây dựng văn hóa doanh nghiệp là kỳ vọng lớn…

Ví dụ về văn hoá doanh nghiệp của các công ty hàng đầu

ví dụ văn hoá doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp có thể là điều duy nhất có thể giúp doanh nghiệp của bạn có thể tự động hóa. Đội ngũ chung một niềm tin, chung một văn hóa, một chuẩn mực trong hành động và suy nghĩ sẽ giúp doanh nghiệp tiến xa và mạnh mẽ hơn trong dài hạn. Bạn…

6 lý do tại sao xây dựng văn hoá doanh nghiệp lại quan trọng

tại sao phải xây dựng văn hoá doanh nghiệp

Một doanh nghiệp có văn hóa làm việc mạnh mẽ sẽ tạo được sức thu hút cả đội ngũ thành viên bên trong tổ chức và những người bên ngoài tổ chức. Cùng tác dụng thúc đẩy một môi trường làm việc tích cực, văn hóa doanh nghiệp là yếu tố quan trọng, đồng hành…

Tại sao cần phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Vấn đề cốt lõi với một doanh nghiệp trong mường tượng của nhiều người, thậm chí là ở cả cấp độ CEO có thể là vấn đề lợi nhuận. Điều đó đúng nhưng có thể chưa đủ. Để hướng đến câu chuyện lợi nhuận, doanh nghiệp còn phải giải quyết nhiều bài toán nền tảng…

Đặc điểm của văn hoá doanh nghiệp tích cực

đặc điểm của văn hoá doanh nghiệp

Một nhân viên lựa chọn gắn bó với doanh nghiệp nhiều khi không chỉ vì yếu tố lương thưởng, phúc lợi mà còn vì văn hóa doanh nghiệp đó tích cực, phù hợp với họ. Đồng thời, khi nhân viên phù hợp văn hóa doanh nghiệp, họ sẽ cảm thấy hạnh phúc trong công việc…

Mô hình văn hoá doanh nghiệp Edgar Schein

Vào năm 1980, Edgar Schein, cựu giáo sư tại Đại học Quản lý MIT Sloan (Mỹ) đã phát triển và công bố một mô hình văn hóa doanh nghiệp. Trong mô hình này, ông cũng chỉ ra những bước nên tiến hành để mang lại những thay đổi tích cực cho văn hóa doanh nghiệp….

Các loại hình văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp ở mỗi doanh nghiệp, mỗi vùng miền, khu vực, ngành nghề khác nhau sẽ có những điểm khác nhau. Tuy nhiên, xét ở góc độ tổng quan, bạn có thể phân loại văn hóa doanh nghiệp thành các loại hình cụ thể. Bạn hãy cùng VNOKRs tìm hiểu về các loại…

Các yếu tố ảnh hưởng tới Văn hoá Doanh nghiệp

yếu tố ảnh hưởng tới văn hoá doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp là yếu tố khá bền vững của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, văn hóa doanh nghiệp không phải yếu tố nhất thành bất biến, một lần định hình là không thay đổi. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới văn hóa doanh nghiệp của bạn, hãy cùng VNOKRs tìm hiểu về…

Văn hoá doanh nghiệp là gì?

Nhắc đến một doanh nghiệp cụ thể hẳn bạn sẽ hình dung ngay về sản phẩm, dịch vụ họ đang cung cấp ra thị trường. Vậy nhưng, sức mạnh, sự “bền bỉ” của doanh nghiệp nhiều khi không chỉ nằm ở sản phẩm, dịch vụ cụ thể mà còn nằm ở chính văn hóa của…