Quản lý thời gian

Vì sao quản lý thời gian lại quan trọng?

Dù bạn là lãnh đạo, là quản lý hay nhân viên thì thời gian hàng ngày, hàng tuần của bạn cũng là hữu hạn. Bạn không...

quản lý công việc hiệu quả

10 cách quản lý công việc hiệu quả dành cho bạn

Chăm chú vào công việc nhưng không tìm cách quản lý, tối ưu công việc hiệu quả có thể sẽ khiến bạn “sa lầy”...

Hướng dẫn về quản lý công việc

Xử lý công việc có kế hoạch, quản lý công việc hiệu quả sẽ giúp bạn luôn giữ được sự chủ động, hiệu quả,...

quản lý cấp trung

Kỹ năng cần thiết cho quản lý cấp trung

Quản lý cấp trung ở vị trí trung gian giữa lãnh đạo cấp cao và nhân viên trong tổ chức. Ở vị trí này, quản lý cấp...

quản lý cấp trung

Giá trị thực sự của nhà quản lý cấp trung

Trong một tổ chức có quy mô lớn, thực tế công việc sẽ đòi hỏi có những “mắt xích” trung gian giữa lãnh đạo...

Quản lý bản thân

Tại sao tự quản lý bản thân lại quan trọng đối với tổ chức?

Tự quản lý bản thân tưởng chừng là việc dễ nhưng thực sự không hề đơn giản. Lý do là vì mỗi cá nhân có thể...

phát triển kỹ năng lãnh đạo

6 cách giúp bạn phát triển kỹ năng lãnh đạo

Càng trong những tình huống biến động của thị trường, ảnh hưởng sâu sắc đến doanh nghiệp bạn sẽ càng cần có...

kỹ năng lãnh đạo bản thân

Kỹ năng lãnh đạo bản thân

Theo Peter Drucker - một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp: Chiến thắng đầu...

5 kỹ năng của nhà lãnh đạo hiệu quả

Đi lên từ nhân viên tới quản lý chuyên môn và trở thành nhà lãnh đạo đã khó nhưng trở thành lãnh đạo hiệu quả...

Kỹ năng cần thiết trong quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự đòi hỏi rất nhiều kỹ năng đa dạng bởi đó là hoạt động với con người, hướng đến con người...