quản lý thời gian hiệu quả

Tips giúp CEO quản lý thời gian hiệu quả

Ở vị trí quản lý, lãnh đạo hay CEO của công ty, bạn sẽ phải đối diện với rất nhiều vấn đề hàng ngày. Quản...

Top ứng dụng quản lý thời gian tốt nhất 2023

Những ứng dụng quản lý, trong đó có ứng dụng quản lý thời gian được phát triển thường xuất phát từ việc giải...

quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Những lưu ý cần biết để quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs)

Theo báo cáo của Ngân hàng thế giới, các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 90% tổng số doanh nghiệp và cung cấp hơn 50%...

Nền tảng quản trị doanh nghiệp

Những nền tảng quản trị doanh nghiệp phổ biến hiện nay

Các nền tảng quản trị doanh nghiệp, các phần mềm quản trị dù theo dạng đóng gói hay có khả năng tùy chỉnh cũng...

sách quản lý thời gian

Những cuốn sách hay về quản lý thời gian giúp bạn thành công

Dù bạn là lãnh đạo hay nhân viên, dù xuất phát điểm công việc của bạn như thế nào thì bạn cũng chỉ có 24 giờ...

sách quản lý bản thân

5 cuốn sách giúp bạn quản lý bản thân hiệu quả

Quản lý bản thân là kỹ năng giúp bạn quản lý được suy nghĩ, cảm xúc và hành vi một cách hiệu quả, có ý thức....

nghiên cứu thị trường

6 bước cơ bản để nghiên cứu thị trường

Thị trường luôn có những chuyển động, biến đổi. Với doanh nghiệp, nghiên cứu thị trường cũng giống như tìm hiểu...

quản trị rủi ro doanh nghiệp

Quản trị rủi ro doanh nghiệp là gì? Nó hoạt động như thế nào?

Quản trị rủi ro doanh nghiệp là hoạt động không thể thiếu với mọi doanh nghiệp dù ở quy mô, loại hình hoạt động...

Quản lý doanh nghiệp là toàn bộ quá trình điều hướng hoạt động, sử dụng nguồn lực doanh nghiệp nhằm hướng tới đạt được mục tiêu doanh nghiệp đề ra trong từng giai đoạn

Top 4 mô hình quản lý doanh nghiệp

Doanh nghiệp cũng giống như một thực thể có thể phát triển theo nhiều chiều hướng trong những môi trường, cách thức...

nguyên tắc quản trị doanh nghiệp

5 nguyên tắc quản trị doanh nghiệp hiệu quả

Quản trị doanh nghiệp là một quá trình liên tục áp dụng và tối ưu hóa các quy tắc, thông lệ quản trị tốt nhất,...