Các bước đưa Quản lý hiệu suất liên tục vào Doanh nghiệp

Quản lý hiệu suất liên tục (CPM) là một phương pháp mới trên thế giới. Nếu không có bất kỳ hướng dẫn nào, bạn...

7 Lưu ý về nguyên tắc SMART để quản trị công việc hiệu quả

Nguyên tắc SMART không chỉ hiệu quả trong thiết lập mục tiêu cho các tập đoàn, công ty mà còn có thể được áp dụng...

7 Bước áp dụng nguyên tắc SMART trong quản trị (+5 Ví dụ)

Nguyên tắc SMART có thể giúp bạn quản trị doanh nghiệp, quản trị công việc hiệu quả hơn. Tuy nhiên, đặt mục...

Hướng dẫn trình tự các bước quản trị mục tiêu MBO

MBO là phương pháp quản trị tương đối phức tạp và mất thời gian để hiểu cặn kẽ. Trong bài viết này, VNOKRs...