OKRs cho Marketing: Cách xây dựng & Ví dụ cụ thể bạn cần biết

Xây dựng OKRs Marketing hay áp dụng quản trị mục tiêu OKRs cho Marketing có thể làm tăng hiệu quả sử dụng nhân lực và...

Kết hợp KPIs và OKRs: Tại sao? Như thế nào?

KPI giúp đánh giá hiệu suất làm việc còn OKRs giúp quản lý mục tiêu cần hướng tới. Với những thế mạnh riêng,...

OKRs cam kết và OKRs mở rộng: loại nào PHÙ HỢP với bạn?

Khi nói đến OKRs ( mục tiêu và kết quả chính ), có hai loại mục tiêu: cam kết và mở rộng. Tùy vào từng giai đoạn...

Phương pháp quản lý OKRs cho mọi doanh nghiệp

OKRs có thể áp dụng cho cả cá nhân, nhóm hay trên quy mô lớn như công ty, tập đoàn. Để áp dụng thành công, thiết lập...

So sánh OKRs và BSC: nên kết hợp hay tách biệt?

OKRs và BSC được sinh ra để hỗ trợ các cá nhân, tổ chức quản trị công việc một cách hiệu quả hơn, nhằm mang lại...

Chiến lược OKRs: Cách xây dựng & Các yếu tố cốt lõi

OKRs là phương tiện để đạt được mục đích chứ không phải là mục đích. Xây dựng chiến lược OKRs chuẩn xác và...

Khái niệm KRs – Kết quả then chốt là gì?

Kết quả chính ( kết quả then chốt) là một yếu tố quan trọng thường xuyên được nhắc đến khi áp dụng OKRs. Phần...

3 Cách triển khai OKRs cho nhóm & doanh nghiệp

Thực thi OKRs sớm và chính xác sẽ giúp bạn quản lý mục tiêu của công ty, các phòng ban, và cả mục tiêu của nhân viên...

Đánh giá OKRs theo phương pháp của Google có hiệu quả không?

Từ kinh nghiệm trong quá trình thực tiễn áp dụng OKRs của VNOKRs, nếu đợi đến cuối chu kỳ (phổ biến là một quý)...

Lịch sử OKRs | Nguồn gốc & Quá trình phát triển

Lịch sử OKRs đã manh nha từ những năm 50 của thế kỷ 20, khi phương pháp quản trị MBO ra đời. OKRs là công cụ...