Kết hợp KPIs và OKRs: Tại sao? Như thế nào?

KPI giúp đánh giá hiệu suất làm việc còn OKRs giúp quản lý mục tiêu cần hướng tới. Với những thế mạnh riêng,...

3 Bước xây dựng quy trình quản lý nhân sự theo OKRs

OKRs đã chứng tỏ hiệu quả rất tốt trong việc tăng cường hiệu suất làm việc tại nhiều tập đoàn, doanh nghiệp danh...

Đánh giá chi tiết MBO và OKRs: mô hình nào phù hợp với bạn?

MBO và OKRs là hai phương thức quản trị mục tiêu hiệu quả, được áp dụng trong nhiều công ty lớn nhỏ trên khắp thế...

So sánh OKRs và BSC: nên kết hợp hay tách biệt?

OKRs và BSC được sinh ra để hỗ trợ các cá nhân, tổ chức quản trị công việc một cách hiệu quả hơn, nhằm mang lại...

Chiến lược OKRs: Cách xây dựng & Các yếu tố cốt lõi

OKRs là phương tiện để đạt được mục đích chứ không phải là mục đích. Xây dựng chiến lược OKRs chuẩn xác và...

3 Cách triển khai OKRs cho nhóm & doanh nghiệp

Thực thi OKRs sớm và chính xác sẽ giúp bạn quản lý mục tiêu của công ty, các phòng ban, và cả mục tiêu của nhân viên...

Đánh giá OKRs theo phương pháp của Google có hiệu quả không?

Từ kinh nghiệm trong quá trình thực tiễn áp dụng OKRs của VNOKRs, nếu đợi đến cuối chu kỳ (phổ biến là một quý)...

OKRs và mục tiêu SMART: Cùng kết hợp hay "rũ bỏ"

OKRs và mục tiêu SMART là hai phương pháp đều bắt nguồn từ lý thuyết quản trị mục tiêu MBO của Peter Drucker. Tuy cùng...

Sự kết hợp OKRs và CFRs: "Cặp bài trùng" ăn ý

OKRs và CFRs là hai khái niệm thường xuyên đi cùng với nhau. Với đặc thù OKRs (Objectives and Key Results), các mục tiêu...

Chu kỳ OKRs cơ bản áp dụng cho mọi doanh nghiệp

Bạn đang có kế hoạch áp dụng OKRs vào trong doanh nghiệp của mình và muốn tìm hiểu xem một chu kỳ của OKRs sẽ diễn...