Video chia sẻ về nội dung:

  • Thảo luận các phần mềm quản trị
  • Ưu điểm của quản trị công việc bằng OKRs
  • Lợi ích của phần mềm OKRs giúp việc quản lý rõ ràng, cải thiện hiệu suất nhân sự.

Tìm hiểu thêm về phần mềm quản trị OKRs trong bài viết: Lý do vì sao nên sử dụng phần mềm để thực hiện OKRs.