Sếp giao việc từ trên xuống – Không giao được!!!??
Nhân viên nhận việc từ trên xuống – Không cam tâm!!!
Phòng ban cãi nhau và đổ lỗi!!!
Tất cả đều là do lỗi của Sếp – và OKRs 360 độ có thể giải quyết được điều này.
Cùng nghe chia sẻ từ Ông Mai Xuân Đạt Founder và CEO của VNOKRs về phương pháp OKRs 360 độ trong Video.
Đọc thêm bài viết: OKRs không xếp tầng là gì? Lợi ích & Cách thiết lập