Sếp giao việc từ trên xuống – Không giao được!!!??

Nhân viên nhận việc từ trên xuống – Không cam tâm!!!

Phòng ban cãi nhau và đổ lỗi!!!

Tất cả đều là do lỗi của Sếp – và OKRs 360 độ có thể giải quyết được điều này.

Đọc thêm bài viết: OKRs không xếp tầng là gì? Lợi ích & Cách thiết lập