Để doanh nghiệp tồn tại và sinh lợi nhuận cần phải có mục tiêu quản trị doanh nghiệp rõ ràng. Vậy mục tiêu quản trị doanh nghiệp là gì? Nên áp dụng mô hình quản trị nào cho doanh nghiệp của bạn? Hãy cùng VNOKRs tìm hiểu qua bài viết sau.

1. Hiểu rõ khái niệm Quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp là quá trình xây dựng một môi trường tin cậy, minh bạch, đảm bảo cân bằng lợi ích và trách nhiệm của các bên liên quan như cổ đông, quản lý, nhân viên, khách hàng… nhằm thúc đẩy đầu tư dài hạn, tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững đồng thời đảm bảo sự liêm chính trong doanh nghiệp.

Quản trị doanh nghiệp thường được biểu hiện cụ thể qua hệ thống các quy tắc, quy chế được ban hành công khai giúp doanh nghiệp điều hành và kiểm soát mọi hoạt động từ sản xuất kinh doanh, phát triển nhân sự, chính sách khen thưởng, kỷ luật, quy trình kiểm soát nội bộ, quy định công bố thông tin…

2. Mục tiêu của quản trị doanh nghiệp là gì?

Có thể kể ra rất nhiều mục tiêu của quản trị doanh nghiệp nhưng tựu chung chúng ta có thể lưu ý một số từ khóa:

 • Cân bằng
 • Điều hành
 • Kiểm soát

Mục tiêu của quản trị doanh nghiệp là hướng tới cân bằng lợi ích, trách nhiệm của các bên liên quan trong hoạt động của công ty. Quản trị doanh nghiệp hiệu quả cũng giúp doanh nghiệp điều hành, kiểm soát được mọi hoạt động theo quy định, quy tắc cụ thể.

Hiểu rõ mục tiêu của quản trị doanh nghiệp là gì
Trong thực tế, một hệ thống quản trị doanh nghiệp tốt sẽ cần đảm bảo được các mục tiêu sau:

2.1 Giúp công ty phát triển dài hạn & đảm bảo lợi ích của các cổ đông

Đây là mục tiêu cốt lõi, trung tâm của quản trị doanh nghiệp. Mọi quyết định quản trị doanh nghiệp đều cần cân nhắc, xem xét trên cơ sở quyết định đó có giúp công ty phát triển không, quyết định đó có giúp tăng sự giàu có, lợi ích của các cổ đông không?

Thông thường lợi ích dài hạn của công ty và lợi ích của các cổ đông thường tương ứng, song hành với nhau. Công ty càng phát triển thì lợi ích cổ đông càng rõ rệt. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp để hướng tới lợi ích chung của công ty cần hy sinh, giảm bớt lợi ích của các cổ đông. 

Ví dụ như do tình hình dịch bệnh bất thường nên các cổ đông, ban lãnh đạo công ty sẽ cần cắt giảm 30% lương, phúc lợi hàng tháng để duy trì hoạt động bình thường cho công ty.

Quản trị tốt giúp doanh nghiệp phát triển dài hạn
Mục tiêu quản trị doanh nghiệp là giúp công ty phát triển trong dài hạn, tăng lợi ích của các cổ đông. Nhưng mặt khác, quản trị doanh nghiệp cũng cần hướng tới sự cân bằng lợi ích của công ty và các cổ đông. Xét đến cùng thì sự phát triển bền vững nào cũng cần đạt được trạng thái cân bằng.

2.2 Ban quản lý luôn hướng đến lợi ích tốt nhất cho mọi người

Lợi ích tốt nhất cho mọi bộ phận, phòng ban, nhân viên cũng là mục tiêu quản trị doanh nghiệp cần hướng tới.

Công ty của bạn có xét tăng lương định kỳ cho nhân viên? Có đóng các khoản bảo hiểm theo luật định? Có bổ sung phúc lợi ăn trưa, phụ cấp công tác phí, phụ cấp làm thêm giờ? Công ty của bạn có các chính sách ưu đãi dành cho nhân sự gắn bó lâu dài?… Tất cả các lợi ích kể trên đều là những điều mục tiêu mà hoạt động quản trị doanh nghiệp cần hướng tới.

Quản trị doanh nghiệp hướng đến lợi ích tốt nhất cho mọi người
Nói như vậy không có nghĩa lợi ích càng nhiều cho nhân viên thì càng tốt. Mọi nguồn lực của công ty đều có giới hạn và bạn cần cân nhắc áp dụng lợi ích nào, vào thời điểm nào và cho nhóm đối tượng nhân viên nào. Lợi ích được đặt đúng chỗ sẽ phát huy hiệu quả, góp phần phát triển công ty. Khi lợi ích, quyền lợi bị đặt nhầm chỗ sẽ chỉ khiến công ty bạn suy giảm nguồn lực không cần thiết. 

2.3 Giữ được niềm tin của các nhà đầu tư, huy động vốn hiệu quả

Một nhà đầu tư sẽ cân nhắc đầu tư vào một công ty khi họ nhận thấy công ty đó được quản trị tốt với khả năng sinh lời trong khoảng ngắn, trung và dài hạn. 

Đầu tư ở đây không chỉ là về tiền bạc mà còn về nguồn lực, thời gian và cơ hội. Việc đặt niềm tin để đầu tư cần có các căn cứ xác định. Một công ty có hệ thống quản trị doanh nghiệp rõ ràng, hiệu quả sẽ tạo sự thu hút với các nhà đầu tư.

Với các nhà đầu tư khi đã “chung một chiến tuyến” với doanh nghiệp, hệ thống quản trị doanh nghiệp hiệu quả còn giúp duy trì, giữ được niềm tin của họ. Khi niềm tin vào doanh nghiệp càng cao thì giá trị, khả năng huy động vốn của doanh nghiệp càng hiệu quả.

Giữ niềm tin của nhà đầu tư vào doanh nghiệp

Một công ty có hệ thống quản trị doanh nghiệp rõ ràng, hiệu quả sẽ tạo sự thu hút với các nhà đầu tư.

2.4 Tác động tích cực đến giá cổ phiếu

Nhìn vào giá cổ phiếu của một công ty chúng ta có thể nhận thấy được phần nào “sức khỏe”, cơ hội phát triển của một công ty. Công ty càng thực hiện được quản trị doanh nghiệp hiệu quả thì càng nhận và duy trì được niềm tin của thị trường đối với công ty. Tương ứng với điều đó là giá cổ phiếu công ty sẽ gia tăng.

2.5 Kiểm soát vấn đề bảo mật và quản lý rủi ro tốt

Quản trị doanh nghiệp cũng hướng tới việc kiểm soát vấn đề bảo mật và quản lý rủi ro tốt. Đây là mục tiêu đặc biệt quan trọng với các công ty. 
Ví dụ:

 • Công ty bạn đang phát triển một phần mềm nhân sự mới nhưng do không quản trị tốt, thiếu quy trình kiểm soát nên nhân viên bán thông tin, dữ liệu sản phẩm ra bên ngoài, thậm chí cho đối thủ cạnh tranh. 
 • Hay như công ty bạn đang sản xuất một mẫu mã sản phẩm mới nhưng thiếu quy trình quản lý rủi ro nên nhân viên chụp ảnh lại sản phẩm và làm lộ thông tin. 

Tất cả đều là những rủi ro mà mục tiêu của hoạt động quản trị doanh nghiệp cần hướng tới kiểm soát và hạn chế rủi ro tối đa.

2.6 Minh bạch được kế hoạch và chiến lược của công ty

Nhân viên của bạn sẽ thật khó làm việc hiệu quả nếu họ không biết mục tiêu chung họ cần hướng tới và phân vân không biết mình có đang đi đúng hướng không. Nhân viên không hề nắm được kế hoạch, chiến lược của công ty là vấn đề rất lớn vẫn luôn tồn tại trong các doanh nghiệp.

Ví dụ:

 • Chiến lược: Trong quý IV – 2020 chiến lược của công ty bạn là tập trung nguồn lực tối đa để hồi phục sản xuất, kinh doanh sau thời điểm dịch bệnh. 
 • Thực trạng: Kế hoạch, chiến lược này không được phổ biến, truyền thông đến các bộ phận cho nên nhân viên làm việc chểnh mảng.
 • Hậu quả: Kế hoạch thất bại, công ty bạn đứng trên bờ vực phá sản sau dịch.

Quản trị doanh nghiệp tốt sẽ giúp bạn giải quyết bài toán minh bạch kế hoạch và chiến lược của công ty. Quy trình công bố thông tin nội bộ rõ ràng sẽ giúp nhân viên của bạn hiểu rõ mục đích, vai trò và sự đóng góp của cá nhân trong sự phát triển chung của toàn công ty.

Minh bạch kế hoạch và chiến lược công ty

Quản trị doanh nghiệp tốt sẽ giúp bạn giải quyết bài toán minh bạch kế hoạch và chiến lược của công ty.

2.7 Giảm thiểu tham nhũng, lãng phí và quản lý yếu kém

Nhân viên của bạn sẽ tham nhũng nếu họ muốn, nếu họ có cơ hội khi công ty thiếu cơ chế kiểm soát. Họ sẽ lãng phí nếu thiếu quy chế về giải trình, kiểm soát nguồn lực. Họ sẽ quản lý team yếu kém nếu không có động lực phát triển team, không có quy chế ràng buộc.

Quản trị doanh nghiệp hiệu quả có mục tiêu làm giảm tham nhũng, lãng phí, quản lý yếu kém. Muốn đạt được mục tiêu này, quản trị doanh này cần đảm bảo yếu tố điều hành, kiểm soát mọi hoạt động của doanh nghiệp trong khuôn khổ, quy định cụ thể, rõ ràng.

2.8 Tạo danh tiếng thương hiệu mạnh

Một công ty quản trị doanh nghiệp hiệu quả chưa chắc đã là công ty thành công, có thương hiệu mạnh. Nhưng, một công ty muốn thành công, có thương hiệu mạnh chắc chắn cần quản trị doanh nghiệp hiệu quả. 

Quản trị doanh nghiệp không những có thể giúp công ty bạn gia tăng sức mạnh nội lực trong từng hoạt động mà còn giúp công ty bạn tạo được dấu ấn, thương hiệu công ty.

Mục tiêu của quản trị doanh nghiệp

3. Một số mô hình quản trị doanh nghiệp phổ biến

Quản trị theo mục tiêu – OKRs 

OKRs – Objectives and Key Results là một phương pháp quản trị mục tiêu hiệu quả đã được áp dụng rộng rãi và kiểm chứng thành công tại nhiều công ty, tập đoàn lớn trên thế giới (Google; Intel; Amazon; Twitter…) và cả ở Việt Nam (FPT; Tinh Vân…).

Để hiểu rõ hơn về OKRs là gì, chúng ta cùng xem xét ví dụ sau:

O
Gia tăng mạnh mẽ hiệu quả kinh doanh của công ty
KR1
Tuyển dụng thêm ít nhất 10 nhân viên kinh doanh trong quý IV-2020.
KR2
Gia tăng quy mô hợp đồng ký kết thêm ít nhất 10% so với quý III-2020.
KR3
Mở thêm văn phòng đại diện tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Qua ví dụ trên, chúng ta nhận thấy OKRs bao gồm 2 yếu tố: O – mục tiêu và KRs – các kết quả chính.

Trong đó, O là mục tiêu như một điểm rõ ràng trên bản đồ giúp nhân viên của bạn biết rõ cần đi về đâu, cần hướng tới điều gì. Còn KRs là các kết quả chính như một con đường được chỉ ra để giúp nhân viên của bạn đi đến điểm mục tiêu. Mỗi kết quả chính đạt được, nhân viên của bạn sẽ tiến gần hơn đến với mục tiêu.

Quản trị doanh nghiệp theo mục tiêu OKRs
OKRs là phương pháp quản trị mục tiêu có thể áp dụng cho quy mô lớn (công ty, tập đoàn) và cả ở quy mô nhỏ như ở team, nhóm và cả ở quy mô cá nhân. Bạn có thể thiết lập OKRs cho chính bản thân mình. 

Ví dụ:

o
Trở nên hạnh phúc hơn với cơ thể và tinh thần khỏe mạnh.
kr1
Dành ít nhất 3 tiếng tập luyện chạy bộ mỗi tuần.
kr2
Dành ít nhất 10 phút ngồi thiền trước khi đi ngủ.
kr3
Dành 10% thu nhập hàng tháng để thực hiện hoạt động từ thiện.
kr4
Ngủ sớm trước 23 giờ tối và dậy sớm trước 5 giờ sáng.
kr5
Đọc ít nhất 1 cuốn sách mỗi tháng.

Thực tế triển khai OKRs, mỗi O cần được thiết lập từ 3 đến tối đa 5 KRs. Các bạn có thể thấy các kết quả chính – KRs như những bậc thang mà khi bạn nỗ lực đạt được sẽ giúp bạn tiệm cận dần đến với mục tiêu đề ra.

OKRs có 2 dạng là OKRs Cam kết và OKRs Mở rộng. Trong đó, OKRs cam kết được xem là thành công khi đạt 100% mục tiêu. Còn OKRs mở rộng khi hoàn thành được 70% đã được xem là thành công. Có điều này là do OKRs mở rộng thực sự khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, việc chỉ đạt 70% mục tiêu OKRs mở rộng phần nhiều là do thiếu thời gian thực hiện chứ không phải không thể hoàn thành mục tiêu.
Tập đoàn lớn ứng dụng phương pháp quản trị mục tiêu OKRs

Có rất nhiều tập đoàn lớn đã thành công với OKRs.

OKRs giúp công ty bạn đạt được những điểm tích cực: 

 • Giảm thời gian thiết lập mục tiêu
 • Gia tăng sự cam kết thực hiện mục tiêu
 • Gia tăng sự tự chủ, trách nhiệm
 • Minh bạch hóa mục tiêu toàn công ty
 • Tăng cường liên kết, hợp tác giữa các nhân viên, giữa các phòng ban, bộ phận
 • Gia tăng tính kỷ luật, sự tập trung hoàn thành mục tiêu
 • Gia tăng mức độ linh hoạt trong hoạt động công ty
 • Gia tăng mức độ kịp thời ứng phó với các thay đổi của thị trường
 • Giúp công ty và từng nhân viên của bạn đặt ra và thực hiện các mục tiêu táo bạo hơn

Mục tiêu quản trị doanh nghiệp là gì
Vậy OKRs có thể giúp công ty của bạn quản lý mục tiêu một cách dễ dàng bằng cách nào?

 • Xác định rõ mục tiêu cần đạt được
 • Xác định rõ khung thời gian, kế hoạch hành động
 • Xác định rõ các cột mốc quan trọng để đạt mục tiêu
 • Giúp bạn dễ dàng theo dõi, đo lường tiến độ công việc
 • Giúp nhân viên của bạn nhìn nhận rõ được vai trò, những đóng góp của họ đối với việc hoàn thành mục tiêu của team và của toàn công ty
 • Giúp công ty bạn dễ dàng đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên

Quản trị phân quyền – Holacracy

Holacracy là một mô hình quản trị doanh nghiệp mà ở trong đó nhân viên được phân quyền, tự quản lý phần công việc do mình đảm nhận. Ở mô hình này không có sự phân cấp trong quản lý mà các thành viên công ty sẽ đảm nhận những vị trí chức năng công việc khác nhau hoặc thành lập ra nhóm riêng biệt tự quản lý.

Holacracy có đặc trưng như sau: 

 • Sự phân quyền: các team có vai trò như nhau và tự quản lý.
 • Quy tắc công việc: Được thiết lập dựa trên nội dung công việc, hướng tới lợi ích cao nhất cho tổ chức.
 • Tính minh bạch: Tất cả thành viên công ty đều cần tuân thủ nguyên tắc công việc minh bạch, rõ ràng.
 • Linh hoạt: Mức độ linh hoạt cao vì các team có thể chủ động tìm ra các giải pháp giúp cải tiến hiệu suất công việc.

Với quản lý phân quyền, công ty bạn sẽ giảm thiểu được các cấp quản lý không cần thiết. Đồng thời, giúp phát huy tối đa sự sáng tạo, năng lực của mỗi nhân viên. Ngoài ra, vai trò của mỗi cá nhân trong tổ chức cũng được xác định rất rõ ràng. Bạn sẽ dễ dàng đánh giá được hiệu quả công việc và thiết lập lộ trình công việc cho nhân viên.
Quản trị phân quyền Holacracy

Sự khác biệt giữa quản trị phân cấp – phân quyền

Quản trị 7 nhân tố – 7S

Tom Peters và Robert Waterman là những người sáng lập mô hình quản trị 7 nhân tố. Thời điểm đó 2 chuyên gia tư vấn này đang làm việc tại McKinsey – một công ty tư vấn của Mỹ. Bảy nhân tố bao gồm:

 • 3 nhân tố cứng: chiến lược (strategy), cấu trúc (structure) và hệ thống (systems).
 • 4 nhân tố mềm: Phong cách (Style), Giá trị chia sẻ (Shared Values), Kỹ năng (Skills) và Nhân sự (Staff).

Bảy nhân tố đều bắt đầu với một chữ S ở đầu tiên nên mô hình quản trị 7 nhân tố còn được gọi tắt là mô hình 7S. Ba nhân tố cứng và 4 nhân tố mềm có sự kết hợp chặt chẽ và cùng ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp.

Trong thực tế, mô hình 7S được sử dụng để theo dõi hiệu suất công việc của doanh nghiệp và từ đó lãnh đạo có thể nhìn nhận ra các vấn đề để thay đổi hoặc cải thiện tình hình. Mô hình 7S xem xét tình trạng của doanh nghiệp với những kỳ vọng trong tương lai để từ đó đưa ra một khung tham chiếu, kế hoạch hành động cho toàn công ty.
Phương pháp quản trị 7 nhân tố - 7S
Lời kết,
Qua phân tích ở trên, VNOKRs đã giúp bạn trả lời câu hỏi Mục tiêu quản trị doanh nghiệp là gì? Chúng ta cùng nhận thấy quản trị doanh nghiệp là rất cần thiết và có thể đem lại nhiều lợi ích trong ngắn, trung và cả dài hạn cho công ty của bạn. 

Với quản trị doanh nghiệp, bạn sẽ cần xây dựng môi trường doanh nghiệp tin cậy, minh bạch, cân bằng lợi ích và trách nhiệm. Chính yếu tố cân bằng, kiểm soát, điều hành từ quản trị doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp của bạn phát triển mạnh mẽ, bền vững theo một lộ trình cụ thể.

Mô hình quản trị mục tiêu OKRs với các ưu điểm, lợi ích vượt trội cũng hoàn toàn phù hợp để bạn tích hợp vào hoạt động quản trị doanh nghiệp. Nếu bạn muốn áp dụng OKRs cho công ty của mình nhanh chóng, hiệu quả, bạn có thể liên hệ với VNOKRs. Đội ngũ chuyên gia của VNOKRs luôn sẵn sàng tư vấn, đồng hành cùng công ty bạn.
—————————–
Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH J.O.H.N Capital

 • Địa chỉ: Số 25 Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.
 • Hotline: (+84) 904232369 / Email: [email protected]