Vishen Lakhiani (người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Mindvalley) chia sẻ cách chúng ta có thể mở rộng quy mô doanh nghiệp và đạt được tầm nhìn của tổ chức bằng cách sử dụng nghệ thuật và khoa học của OKRs (Mục tiêu và các kết quả chính).

Cho dù bạn là Giám đốc điều hành, người sáng lập, trưởng nhóm hay thành viên nhóm, OKRs giúp chúng ta trở nên hiệu quả hơn và phù hợp hơn ở mọi cấp độ.