OKRs về mặt lý thuyết thì đơn giản nhưng để áp dụng được là không dễ dàng.

Video chia sẻ cuộc trò chuyện giữa Elizabeth Stewart (Trưởng bộ phận Dịch vụ Chuyên nghiệp của 7Geese) và Felipe Castro ( HLV OKRs) về cách đưa OKRs áp dụng vào thực tế.

Dù bạn đang nghiên cứu xem OKRs có phù hợp với nhóm của mình hay không, học cách viết OKRs tốt hoặc tìm kiếm các ví dụ OKRs đúng đắn, bạn sẽ không muốn bỏ lỡ video này.