OKRs đang trở nên rất phổ biến, hiện nay trên thế giới có rất nhiều tập đoàn lớn và cả những Starup áp dụng mô hình quản trị mục tiêu này.

Cũng chính vì sự nổi tiếng đó mà dẫn đến việc có nhiều thông tin không chính xác về OKRs được đăng tải lên mạng ngày càng nhiều.

Video chia sẻ bài phát biểu của Felipe Castro (HLV OKRs) tại Diễn đàn OKRs Amsterdam 2019 sẽ giúp các bạn biết cách làm thế nào để tránh những thông tin không chính xác về OKRs.