OKRs đơn giản, nhưng không dễ khi đưa vào một tổ chức. Bạn cần hiểu rõ điều đó. Theo VNOKRs, để có thể đưa OKRs vào doanh nghiệp với ít trở ngại nhất, chúng ta cần 1 tháng học tập nghiêm túc ở quy mô toàn doanh nghiệp.

Trong video này Ông Mai Xuân Đạt Founder – CEO của VNOKRs sẽ giúp các bạn biết được cách để triển khai đưa OKRs vào trong doanh nghiệp của mình.

Tìm hiểu kỹ hơn trong bài viết: Hướng dẫn các bước toàn công ty học tập OKRs (1 tháng)