John Doerr (Nhà đầu tư mạo hiểm, Tác giả cuốn sách Measure What Matter) nói rằng các nhà lãnh đạo và tổ chức của chúng ta đang làm chúng ta thất vọng, nhưng không phải lúc nào họ cũng xấu hoặc không có đạo đức – thường đơn giản là vì họ đang dẫn chúng ta đến những mục tiêu sai lầm

Trong Video này, John Doerr cho chúng ta thấy cách chúng ta có thể trở lại đúng hướng với OKRs (Mục tiêu và Kết quả chính) – một hệ thống thiết lập mục tiêu được sử dụng bởi những tổ chức lớn như Google, Intel và Bono.