Văn hoá doanh nghiệp tại Việt Nam – Làm sao để phát huy hết hiệu quả

Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam có những đặc thù riêng biệt, chịu ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp các nước châu...

Tự động hóa xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là điều không hề dễ dàng, đơn giản với chỉ một vài nỗ lực đơn lẻ. Đó là cả...

ví dụ văn hoá doanh nghiệp

Ví dụ về văn hoá doanh nghiệp của các công ty hàng đầu

Văn hóa doanh nghiệp có thể là điều duy nhất có thể giúp doanh nghiệp của bạn có thể tự động hóa. Đội ngũ chung...

tại sao phải xây dựng văn hoá doanh nghiệp

6 lý do tại sao xây dựng văn hoá doanh nghiệp lại quan trọng

Một doanh nghiệp có văn hóa làm việc mạnh mẽ sẽ tạo được sức thu hút cả đội ngũ thành viên bên trong tổ chức...

Tại sao cần phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Vấn đề cốt lõi với một doanh nghiệp trong mường tượng của nhiều người, thậm chí là ở cả cấp độ CEO có thể...

đặc điểm của văn hoá doanh nghiệp

Đặc điểm của văn hoá doanh nghiệp tích cực

Một nhân viên lựa chọn gắn bó với doanh nghiệp nhiều khi không chỉ vì yếu tố lương thưởng, phúc lợi mà còn vì...

Mô hình văn hoá doanh nghiệp Edgar Schein

Vào năm 1980, Edgar Schein, cựu giáo sư tại Đại học Quản lý MIT Sloan (Mỹ) đã phát triển và công bố một mô hình văn...

Các loại hình văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp ở mỗi doanh nghiệp, mỗi vùng miền, khu vực, ngành nghề khác nhau sẽ có những điểm khác nhau. Tuy...

yếu tố ảnh hưởng tới văn hoá doanh nghiệp

Các yếu tố ảnh hưởng tới Văn hoá Doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp là yếu tố khá bền vững của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, văn hóa doanh nghiệp không phải yếu tố...

Văn hoá doanh nghiệp là gì?

Nhắc đến một doanh nghiệp cụ thể hẳn bạn sẽ hình dung ngay về sản phẩm, dịch vụ họ đang cung cấp ra thị...