yếu tố tạo nên văn hóa doanh nghiệp

Các yếu tố tạo nên văn hóa doanh nghiệp tuyệt vời

Các yếu tố tạo nên văn hoá doanh nghiệp tuyệt vời là gì? - Theo Giáo sư James L. Heskett (Giáo sư lĩnh vực kinh doanh...

Văn hóa giao tiếp trong doanh nghiệp và mối quan hệ với văn hoá tổ chức lành mạnh

Văn hóa tổ chức sẽ ảnh hưởng và góp phần hình thành nền văn hóa giao tiếp trong doanh nghiệp tương ứng. Ngược...

Văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam – Làm sao để phát huy hết hiệu quả

Văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam có những đặc thù riêng biệt, chịu ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp các nước...

11 Công cụ giúp tự động hóa xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là điều không hề dễ dàng, đơn giản với chỉ một vài nỗ lực đơn lẻ. Đó là cả...

ví dụ văn hoá doanh nghiệp

Ví dụ văn hóa doanh nghiệp của các công ty hàng đầu

Văn hóa doanh nghiệp có thể là điều duy nhất có thể giúp doanh nghiệp của bạn có thể tự động hóa. Đội ngũ chung...

tại sao phải xây dựng văn hoá doanh nghiệp

Vai trò của văn hóa doanh nghiệp

Một doanh nghiệp có văn hóa làm việc mạnh mẽ sẽ tạo được sức thu hút cả đội ngũ thành viên bên trong tổ chức...

Tại sao phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Tại sao phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp? là câu hỏi mà rất nhiều CEO thắc mắc. Vấn đề cốt lõi với một doanh...

đặc điểm của văn hoá doanh nghiệp

4 Đặc điểm của văn hoá doanh nghiệp tích cực

Một nhân viên lựa chọn gắn bó với doanh nghiệp nhiều khi không chỉ vì yếu tố lương thưởng, phúc lợi mà còn vì...

Mô hình văn hoá doanh nghiệp Edgar Schein

Vào năm 1980, Edgar Schein, cựu giáo sư tại Đại học Quản lý MIT Sloan (Mỹ) đã phát triển và công bố một mô hình văn...

Các loại hình văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa ở mỗi doanh nghiệp, mỗi vùng miền, khu vực, ngành nghề khác nhau sẽ có những điểm khác nhau. Tuy nhiên, xét...