Việc đặt ra OKRs và bỏ quên là một lỗi sai phổ biến dẫn đến việc thất bại với OKRs. Nếu bạn không theo dõi để kiểm tra tiến độ, OKRs của bạn rất có thể đi chệch hướng hoặc tệ hơn là OKRs sẽ không thể hoàn thành do gặp những cản trở mà bạn không nhận ra.

Trong Video này, cùng VNOKRs tìm hiểu cách để vận hành OKRs thành công, tạo ra cam kết cho nhân viên và chấm điểm tiến độ OKRs thông qua các buổi check-in.

Tìm hiểu thêm về Check-in OKRs trong bài viết:Theo dõi tiến độ OKRs hàng tuần với Check-in.