Các CEO sau khi học xong OKRs thường muốn áp dụng ngay OKRs vào doanh nghiệp và phần lớn sẽ gặp khó khăn khiến việc thực hiện OKRs bị thất bại.

OKRs dễ, nhưng SỰ THAY ĐỔI của doanh nghiệp thì không hề dễ.

Video này sẽ rất có ích đối với các bạn quan tâm đến OKRs hoặc muốn thực hiện bất kỳ sự chuyển đổi nào của doanh nghiệp.