Rất nhiều tổ chức hàng đầu thế giới đã sử dụng OKRs (mục tiêu và kết quả chính) để tăng cường sự liên kết và minh bạch trong hoạt động kinh doanh của họ, OKRs cho phép tập trung tốt hơn vào các mục tiêu quan trọng nhất đưa tổ chức tiến về phía trước. 

Mặc dù có nhiều phương pháp thiết lập mục tiêu phổ biến, nhưng có một số lý do khiến các công ty như Google, Amazon và Microsoft đều đang sử dụng phương pháp OKRs. Cùng VNOKRs tìm hiểu “10 lý do OKRs được các công ty ưa chuộng” trong bài viết dưới đây.

1. Điều chỉnh và kết nối nhân viên với các mục tiêu của công ty. 

Nhân viên muốn biết công việc họ đang làm có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với sứ mệnh chung của công ty. Khi các mục tiêu được chia sẻ trong toàn tổ chức, bạn sẽ có được sự minh bạch cần thiết để mọi nhân viên cảm thấy được kết nối và gắn bó với doanh nghiệp. 

2. Đưa ra định hướng rõ ràng cho các nhóm và cá nhân. 

Với OKRs, mục tiêu thúc đẩy công việc đang được thực hiện chứ không phải theo cách ngược lại. Nếu các nhóm và cá nhân có quan điểm rõ ràng về mục tiêu của họ và họ biết vai trò của mình đang đóng góp cho mục tiêu của công ty như thế nào, họ sẽ tập trung hơn vào những công việc quan trọng nhất đối với doanh nghiệp.

3. Thường xuyên theo dõi tiến trình hướng tới mục tiêu 

OKRs được cập nhật và xem xét tiến độ hàng tuần thông qua các buổi Check-in, thay vì việc chỉ đánh giá công việc hàng quý hoặc hàng năm. Việc thảo luận về các mục tiêu liên tục giúp mọi người tập trung vào tiến độ và cho phép tổ chức linh hoạt hơn và dễ dàng xoay trục nếu các ưu tiên của công ty thay đổi. 

4. Tăng năng suất 

Khi công việc hàng ngày xoay quanh các mục tiêu kinh doanh cốt lõi, nhân viên biết họ nên làm việc gì và làm như thế nào. OKRs giúp mỗi nhân viên tập trung vào bức tranh toàn cảnh để họ có thể ưu tiên thời gian của mình tốt hơn cho những gì quan trọng nhất đối với doanh nghiệp. 

OKRs cũng cung cấp sự rõ ràng xung quanh việc đo lường thành công để mọi người có thể thấy tiến độ các mục tiêu trong tổ chức.

5. Sử dụng các cuộc họp OKRs hàng tuần để tập trung và cập nhật tiến độ công việc thường xuyên.

Thực hiện các cuộc họp với OKRs cho phép nhóm của bạn sử dụng thời gian đó để tập trung vào công việc có rủi ro cao nhất và thảo luận về các hạng mục hành động nếu cần thiết. 

Các cuộc họp OKRs tập trung vào những vấn đề quan trọng cũng giúp khắc phục điểm yếu “kỹ năng họp” trong tổ chức. Các buổi họp trở nên có ý nghĩa thay vì những cuộc họp căng thẳng mà không mang lại kết quả gì.

Thông qua việc Check-in hàng tuần để cập nhật tiến độ những mục tiêu quan trọng, tổ chức vẫn có thể tập trung vào bức tranh lớn và đảm bảo mỗi cuộc họp kết thúc với các kế hoạch hành động rõ ràng.

Bí Mật của top 1% doanh nghiệp Fortune 500 tăng trưởng đột phá x3-x10 so với công ty cùng ngành với hệ thống vận hành tự động >90%, trong khi vẫn duy trì an toàn và bền bỉ và giữ vững vị trí trong suốt 10-30 năm kế tiếp?

Khám phá bí quyết giúp họ triển khai OKRs với tốc độ x3-x5 so với các công ty đồng cấp với 1 sự ổn định và tương thích đáng kinh ngạc.

TÌM HIỂU NGAY

6. Trách nhiệm giải trình, cộng tác và minh bạch.

Khi bạn sử dụng OKRs, các mục tiêu của công ty đều công khai với tất cả mọi người, tạo ra sự rõ ràng, minh bạch giữa các đồng nghiệp và phòng ban. Khi mọi người đều biết các ưu tiên chính của người khác, các nhóm khác nhau có thể làm việc cùng nhau để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ công việc. Các nhóm sẽ làm việc gắn kết hơn để đạt được các mục tiêu chung của tổ chức.

7. Thúc đẩy sự tham gia và trao quyền của nhân viên

Khung OKRs cho phép các cá nhân biết được công việc của họ đóng góp như thế nào vào mục tiêu lớn của tổ chức, từ đó giúp cho mỗi người tự đưa ra được mục tiêu cá nhân và phương hướng làm việc cụ thể.

Khi các cá nhân thấy sự đóng góp của họ tác động như thế nào đến các mục tiêu chung của công ty, họ có thể sẽ có động lực và gắn bó hơn với công việc của mình. 

8. Phân tích nguyên nhân cốt lõi lý do tại sao mục tiêu không đạt được.

Với Check-in theo dõi tiến độ hàng tuần, các kết quả chính và kế hoạch được cập nhật liên tục, có nghĩa là luôn có tài liệu về công việc hàng ngày đang được thực hiện. Điều này cho phép mọi người có thể đi sâu vào tiến độ và giải quyết các mục tiêu đang gặp trở ngại và biết được lý do chúng đi chệch hướng. 

9. Cải thiện việc phân bổ và quản lý nguồn lực

OKRs có thể cung cấp một cái nhìn chi tiết về các lĩnh vực mà các nhóm hoặc cá nhân cần thêm nguồn lực hoặc sự hỗ trợ, từ đó tổ chức sẽ có kế hoạch cải thiện việc phân bổ công việc cho hiệu quả tốt hơn.

10. Đưa ra quyết định sáng suốt 

Theo dõi tiến độ OKRs cung cấp thông tin chi tiết về tình hình doanh nghiệp, điều này có thể được sử dụng để giúp đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác. 

Khi các nhóm theo dõi tiến độ mục tiêu thường xuyên, ban lãnh đạo có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề gây trở ngại hoặc những thế mạnh cần ‍phát huy, từ đó đưa ra được những quyết định sáng suốt hơn.

Bài viết tham khảo từ website: https://www.ally.io/