Trắc nghiệm Hướng dẫn đưa OKRs vào doanh nghiệp

Đối tượng: Chủ doanh nghiệp đã có kiến thức về OKRs đang chuẩn bị triển khai OKRs
Số lượng: 50 câu
Thời gian: 30 phút
Thời gian còn lại:
00 Giờ
00 Phút
00 Giây

Câu 1: Một cuộc họp Check-in sẽ bao gồm những ai?

Câu 2: Muốn thực hiện OKRs thành công các tổ chức cần phải có những văn hoá nào?

Câu 3: Đâu không phải là ý nghĩa của OKRs?

Câu 4: Vì sao CEO cần thuyết phục nhóm micro-influence?

Câu 5: Để thực hiện OKRs một cách tốt nhất, với quy mô từ 15 người trở lên, bạn nên sử dụng công cụ nào?

Câu 6: CFRs là viết tắt của

Câu 7: Vì sao cần thực hiện Check-in nháp trước mỗi buổi Check-in?

Câu 8: Những tổ chức như thế nào sẽ ngay lập tức phù hợp và có quyết tâm mạnh mẽ với OKRs

Câu 9: Vai trò của người quản lý trong một buổi check-in là gì?

Câu 10: Cấp độ nào sau đây nằm trong cấu trúc OKRs?

Câu 11: CFRs có vai trò như thế nào với OKRs?

Câu 12: CEO có thể tìm hiểu kiến thức về OKRs ở đâu?

Câu 13: Cuộc họp Check-in nên diễn ra với tần suất như thế nào?

Câu 14: Quá trình thiết lập OKRs cho toàn bộ công ty sẽ mất bao nhiêu thời gian?

Câu 15: Kết thúc Check-in người quản lý phải làm gì?

Câu 16: Bộ máy vận hành OKRs bao gồm?

Câu 17: Trước khi đưa OKRs vào doanh nghiệp CEO cần phải chuẩn bị điều gì?

Câu 18: Lợi ích khi sử dụng phần mềm chuyên biệt để thực hiện OKRs là gì?

Câu 19: Bạn cần thuyết phục nhóm có xu hướng phản đối như thế nào?

Câu 20: Tổ chức thi OKRs cần có những bài thi nào?

Câu 21: Khi công bố mục tiêu đến toàn bộ tổ chức, người CEO cần phải

Câu 22: Vì sao người quản lý cần phản hồi cho nhân viên khi tổng kết OKRs?

Câu 23: Vì sao khi tổng kết OKRs nhân viên cần có phản hồi cho người quản lý của mình?

Câu 24: Vì sao CEO cần thuyết phục nhóm lãnh đạo cấp cao?

Câu 25: Công cụ để thực hiện OKRs có thể là?

Câu 26: OKRs Master là người như thế nào?

Câu 27: Ai là người thực hiện tổng kết OKRs?

Câu 28: Ý tưởng vể mục tiêu công ty nên được thu thập từ ai?

Câu 29: Vì sao CEO cần thuyết phục nhóm quản lý cấp trung?

Câu 30: Bước thứ 3 để đưa OKRs vào doanh nghiệp là gì?

Câu 31: Khi thuyết phục toàn bộ nhân viên CEO cần lưu ý những điều gì?

Câu 32: Đâu là lỗi sai khi viết OKRs?

Câu 33: Bước thứ 6 để đưa OKRs vào doanh nghiệp là gì?

Câu 34: Vai trò của OKRs là gì?

Câu 35: Bước thứ 4 để đưa OKRs vào doanh nghiệp là gì?

Câu 36: Theo công thức của Felipe Castro, trong một buổi check-in chúng ta cần quan tâm đến điều gì?

Câu 37: Xây dựng OKRs quý (Quy trình của VNOKRs) bao gồm bao nhiêu bước?

Câu 38: Việc giảng dạy OKRs trong tổ chức nên do ai thực hiện?

Câu 39: Thiết lập OKRs cho toàn bộ tổ chức cần phải theo chiều nào?

Câu 40: OKRs Coach là người như thế nào?

Câu 41: Đâu là phát biểu đúng?

Câu 42: Vì sao phải theo dõi tiến độ OKRs hàng tuần?

Câu 43: Một chu kỳ OKRs điển hình sẽ kéo dài trong bao lâu?

Câu 44: Vì sao cần tổng kết OKRs vào cuối chu kỳ?

Câu 45: Ai là người công bố những mục tiêu quan trọng trong quý tới đến toàn bộ tổ chức?

Câu 46: Bước đầu tiên để đưa OKRs vào doanh nghiệp là gì?

Câu 47: Câu hỏi để thu thập ý tưởng về mục tiêu của công ty là gì?

Câu 48: Bước thứ 5 để đưa OKRs vào doanh nghiệp là gì?

Câu 49: OKRs Guard là những người như thế nào?

Câu 50: Bước thứ 2 để đưa OKRs vào doanh nghiệp là gì?