Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 nhưng nhờ có văn hóa doanh nghiệp tốt và đặc biệt là do áp dụng phương pháp quản trị mục tiêu OKRs mà Doanh số của Wise English tăng trưởng X5 sau 2 chu kỳ, đội ngũ nhân sự được duy trì ổn định với 100% là những Người phù hợp.

Chia sẻ từ anh Lưu Minh Hiển – CEO Wise English