Theo dõi OKRs liên tục từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc là điều cần thiết để chúng ta không bị “trật đường ray”.

Có những điểm tham chiếu trên suốt hành trình là điều kỳ diệu đối với việc thực hiện các mục tiêu của mỗi cá nhân.

Bạn có đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu này hay không? Tại sao có hoặc tại sao không?

Cùng tìm hiểu về lợi ích TRACKING – THEO DÕI của OKRs thông qua Video chia sẻ từ OKRs Coach Mai Xuân Đạt