STRETCHING –  KÉO DÃN là lợi ích cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng.

Larry Page của Google là vị cao tăng của việc tăng trưởng 10x. Ông ấy nói, “Tôi muốn có mục tiêu là đi đến sao Hỏa, và nếu tôi rơi xuống, ít ra chúng tôi sẽ lên được mặt trăng.”

OKRs “Khát vọng” là cách bạn tạo ra những bước nhảy vọt tới mặt trăng (Moonshot). OKRs thúc đẩy các tổ chức liên tục phấn đấu hơn nữa, để tạo ra kết quả nhiều hơn một chút so với những gì họ nghĩ là có thể.