Điều gì đã giúp một CEO đi lên từ người làm kỹ thuật trở thành một Lãnh đạo với năng lực quản trị cao, giúp đội ngũ nâng cao năng suất gấp 4 lầnX8 doanh số sau 14 tháng áp dụng OKRs.

Tất cả sẽ được bật mí trong Video qua lời chia sẻ từ CEO SEODO – Thái Doãn Kiên