Quản trị mục tiêu hiện đại (OKRs, CPM …) đòi hỏi mỗi người phải biết cách tự tạo ra mục tiêu của riêng mình, hướng tới hoàn thành mục tiêu của tổ chức. Tuy nhiên thường thì nhân viên không có thói quen, kỹ năng tạo mục tiêu cá nhân. Đây là điều bình thường.

Chia sẻ từ chị Nguyễn Thị Tú Quỳnh – Điều hành SBAV (Hiệu hội doanh nghiệp Singapore tại VIệt Nam) sẽ bật mí các bước để người quản lý giúp nhân viên hiểu và biết cách tạo ra mục tiêu của riêng mình, đem lại động lực, sự chủ động trong công việc.