OKRs mang đến sự tập trung cho toàn bộ tổ chức. OKRs buộc bạn phải đưa ra lựa chọn điều gì là quan trọng. Ngay cả việc thực hiện các chu kỳ ngắn, cũng khiến bạn phải suy nghĩ “mình phải bỏ đi điều gì”.

Cùng tìm hiểu về FOCUSTẬP TRUNG lợi ích đầu tiên của OKRs qua sự chia sẻ của OKRs Coach Mai Xuân Đạt.