Thoát hoàn toàn khỏi sự hoang mang, bế tắc trong thực hiện chiến lược, Conado đã biết cách để biến ý tưởng của CEO thành những hành động thực thi xuất sắcX6 doanh số trong 2 năm Covid sau khi áp dụng OKRs.

Chia sẻ từ anh Đoàn Thanh (CEO Conando) sau 10 chu kỳ OKRs.