Hành trình 13 năm vất vả tìm kiếm mô hình quản trị bài bản và sự thay đổi đáng kinh ngạc chỉ sau 4 tháng áp dụng OKRs. CEO tiết kiệm được 6 tiếng làm việc mỗi ngày, 100% nhân sự đạt hiệu suất cao ngay cả khi làm việc từ xa, sẵn sàng đóng gói quy trình doanh nghiệp để chuyển giao cho đội ngũ kế thừa.

Chia sẻ từ ông Hoàng Văn Quân – CEO NNC Pharma