MẪU OKRs

MẪU OKRs CÔNG TY

Viết OKRs tốt là bước đầu tiên để bạn triển khai được OKRs trong công ty/ nhóm của mình

O1: Nghiên cứu và cải thiện sự hài lòng của khách hàng
KR1: Điểm hài lòng khách hàng (NSP) vượt trên 8.0 NSP
KR2: Nhận 1000 câu trả lời cho khảo sát sự hài lòng của khách hàng
KR3: Thực hiện 50 cuộc phỏng vấn qua điện thoại với khách hàng hàng đầu
KR4: Thực hiện 15 cuộc phỏng vấn qua điện thoại với những khách hàng gần đây
KR5: Trình bày kế hoạch hành động gồm 10 cải tiến cho quý tiếp theo

O2: Nghiên cứu và cải thiện sự hài lòng của khách hàng
KR1: Đạt doanh thu hàng quý trên 10 tỷ đồng
KR2: Bắt đầu bán hàng ở 2 thành phố lớn mới và đạt doanh thu quý đầu tiên với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng
KR3: Tăng tỷ suất lợi nhuận gộp từ 51% lên 68%

O3: Tăng doanh thu định kỳ
KR1: Đạt doanh thu định kỳ hàng tháng ($ MRR) là 1 tỷ đồng
KR2: Tăng tỷ lệ hợp đồng hàng tháng so với hợp đồng một lần lên 85%
KR3: Tăng giá trị trung bình hợp đồng ký được lên ít nhất 200 triệu đồng mỗi tháng

MẪU OKRs MARKETING

Viết OKRs tốt là bước đầu tiên để bạn triển khai được OKRs trong công ty/ nhóm của mình

O1: Đơn giản hóa và hiệu quả hơn trong việc giúp khách hàng hiểu về sản phẩm
KR1: 25 phiên kiểm tra người dùng tại chỗ để hiểu những hiểu lầm chính về sản phẩm
KR2: Đánh giá về 10 infographics và slide gần đây xem khách hàng có hiểu không
KR3: Nhận 1000 câu trả lời cho một cuộc khảo sát người dùng trực tuyến được gửi đến tất cả các khách hàng đăng ký của quý trước

O2: Đạt được số liệu kỷ lục trong tất cả các chỉ số Marketing
KR1: 170000 khách truy cập trang web
KR2: 23000 khách hàng đăng ký
KR3: 7500 khách hàng thử nghiệm

O3: Thực hiện thành công bản tin hàng tuần
KR1: Hoàn thiện chiến lược nội dung, thông điệp chính và cấu trúc chủ đề trong 6 tháng tới
KR2: Tăng số lượng người đăng ký ít nhất 5% mỗi tuần, đạt 50000 độc giả
KR3: Tăng TLB lên trên trung bình ngành 3,5 %

MẪU OKRs KINH DOANH

Viết OKRs tốt là bước đầu tiên để bạn triển khai được OKRs trong công ty/ nhóm của mình

O1: Đạt được doanh thu kỷ lục trong khi tăng lợi nhuận
KR1: Đạt doanh thu hàng quý trên 10 tỷ đồng
KR2: Bắt đầu bán hàng ở 2 thành phố lớn mới và đạt doanh thu quý đầu tiên với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng
KR3: Tăng tỷ suất lợi nhuận gộp từ 51% lên 68%

O2: Tăng doanh thu định kỳ
KR1: Đạt doanh thu định kỳ hàng tháng ($ MRR) là 1 tỷ đồng
KR2: Tăng tỷ lệ hợp đồng hàng tháng so với hợp đồng một lần lên 85%
KR3: Tăng giá trị trung bình hợp đồng ký được lên ít nhất 200 triệu đồng mỗi tháng

O3: Cải thiện chỉ số hoạt động quy trình bán hàng
KR1: Tăng số cuộc gọi trên mỗi nhân viên bán hàng lên 6300 cuộc gọi mỗi quý
KR2: Đạt được ít nhất 315 cuộc gọi demo cho mỗi nhân viên bán hàng mỗi quý
KR3: Ít nhất 33 % số người đăng ký trực tuyến đạt được thông qua gọi lại cho họ

MẪU OKRs TÀI CHÍNH

Viết OKRs tốt là bước đầu tiên để bạn triển khai được OKRs trong công ty/ nhóm của mình

O1: Cải thiện ngân sách hàng năm và lập kế hoạch kinh doanh
KR1: Thực hiện 6 cuộc họp cuộc họp kế hoạch dài ngày với mỗi người quản lý bộ phận
KR2: Nhận đề xuất ngân sách của 6 đề xuất bộ phận trước ngày 1 tháng 9
KR3: 6 quản lý truy cập và sử dụng báo cáo tài chính được thiết kế lại
KR4: Đóng ngân sách cuối cùng trước ngày 30 tháng 11 đạt 100 %

O2: Kết thúc tăng vốn mới cho nhu cầu tăng trưởng
KR1: Tiếp cận tới 100 Email & điện thoại VC và quỹ hạt giống
KR2: Nhận được ít nhất 30 cuộc họp hoặc cuộc gọi hội nghị trực tuyến
KR3: Đóng vòng đầu tư với số tiền tối thiểu là 10 tỷ đồng

O3: Tăng doanh thu định kỳ
KR1: Đạt doanh thu định kỳ hàng tháng ($ MRR) là 1 tỷ đồng
KR2: Tăng tỷ lệ hợp đồng hàng tháng so với hợp đồng một lần lên 85%
KR3: Tăng giá trị trung bình hợp đồng ký được lên ít nhất 200 triệu đồng mỗi tháng

MẪU OKRs SẢN PHẨM

Viết OKRs tốt là bước đầu tiên để bạn triển khai được OKRs trong công ty/ nhóm của mình

O1: Ra mắt thành công phiên bản 3 của sản phẩm chính của chúng tôi
KR1: Nhận hơn 10.000 đăng ký mới
KR2: Nhận đánh giá sản phẩm được công bố trong hơn 15 ấn phẩm
KR3: Đạt được tỷ lệ đăng ký lên trên 25%
KR4: Đạt được thử nghiệm tỷ lệ % thanh toán trên 50%

O2: Nghiên cứu, phân tích và hiểu những gì người dùng và người dùng không thực sự nghĩ
KR1: Đội ngũ bán hàng thực hiện 50 cuộc phỏng vấn qua điện thoại với các tài khoản chính
KR2: Nhóm hỗ trợ thực hiện 50 cuộc phỏng vấn qua điện thoại với các tài khoản bị hủy
KR3: Nhóm thiết kế tiến hành 30 phiên kiểm tra người dùng dựa trên web trên người dùng mới và người dùng cũ
KR4: Phỏng vấn 25 trưởng nhóm công ty khác (những công ty không sử dụng sản phẩm)

O3: Kích hoạt kiểm tra người dùng sản phẩm của chúng tôi
KR1: Thực hiện ít nhất 21 buổi phỏng vấn trực tiếp và kiểm tra người dùng
KR2: Nhận ít nhất 15 video từ Usertesting.com

MẪU OKRs NHÂN SỰ

Viết OKRs tốt là bước đầu tiên để bạn triển khai được OKRs trong công ty/ nhóm của mình

O1: Nghiên cứu và cải thiện sự hài lòng của khách hàng
KR1: Điểm hài lòng khách hàng (NSP) vượt trên 8.0 NSP
KR2: Nhận 1000 câu trả lời cho khảo sát sự hài lòng của khách hàng
KR3: Thực hiện 50 cuộc phỏng vấn qua điện thoại với khách hàng hàng đầu
KR4: Thực hiện 15 cuộc phỏng vấn qua điện thoại với những khách hàng gần đây
KR5: Trình bày kế hoạch hành động gồm 10 cải tiến cho quý tiếp theo

MẪU OKRs QUẢN LÝ

Viết OKRs tốt là bước đầu tiên để bạn triển khai được OKRs trong công ty/ nhóm của mình

O1: Nghiên cứu và cải thiện sự hài lòng của khách hàng
KR1: Điểm hài lòng khách hàng (NSP) vượt trên 8.0 NSP
KR2: Nhận 1000 câu trả lời cho khảo sát sự hài lòng của khách hàng
KR3: Thực hiện 50 cuộc phỏng vấn qua điện thoại với khách hàng hàng đầu
KR4: Thực hiện 15 cuộc phỏng vấn qua điện thoại với những khách hàng gần đây
KR5: Trình bày kế hoạch hành động gồm 10 cải tiến cho quý tiếp theo

MẪU OKRs HÀNH CHÍNH

Viết OKRs tốt là bước đầu tiên để bạn triển khai được OKRs trong công ty/ nhóm của mình

O1: Nghiên cứu và cải thiện sự hài lòng của khách hàng
KR1: Điểm hài lòng khách hàng (NSP) vượt trên 8.0 NSP
KR2: Nhận 1000 câu trả lời cho khảo sát sự hài lòng của khách hàng
KR3: Thực hiện 50 cuộc phỏng vấn qua điện thoại với khách hàng hàng đầu
KR4: Thực hiện 15 cuộc phỏng vấn qua điện thoại với những khách hàng gần đây
KR5: Trình bày kế hoạch hành động gồm 10 cải tiến cho quý tiếp theo