Cảm ơn bạn đã tải Template

Nhận thêm các Tài liệu về OKRs miễn phí:

Tài liệu Tiếng Việt
1. OKRs cho người mới bắt đầu
2. Hướng dẫn viết OKRs tốt
3. Các bước áp dụng OKRs vào công ty
4. Cải thiện hiệu suất của nhân viên
5. Thúc đẩy động lực của nhân viên

Tài liệu Tiếng Anh
1. OKRs for beginners (Felipe Castro)
2. The ABCs of OKRs (Paul Niven) 
3. Google’s OKRs Playbook 

bằng cách nhấn nút dưới đây để truy cập nhóm Zalo
hoặc quét mã QR bên dưới

(Tất cả Tài liệu đã được pin lên đầu nhóm)