Video

Lợi ích của OKRs – Tour thực tế của cộng đồng VNOK tại SEONGON

tungnv
 - Tháng Một 21, 2021

Tour thực tế của cộng đồng VNOK tại SEONGON – Công ty đã triển khai áp dụng OKRs được 4 chu kỳ. Video chia sẻ về:

  • Lợi ích thực tế khi triển khai OKRs: lợi ích với công ty, quản lý, nhân viên …
  • Một buổi Check-in mẫu

Tìm hiểu thêm về lợi ích vượt trội của OKRs trong bài viết: Lợi ích của OKRs chung cho toàn bộ tổ chức

Bài trước
Bài sau
Viết Bình luận