OKRs - Câu chuyện thành công

OKRs đã giúp Gmail tiếp cận 1 tỷ người dùng như thế nào?

CHÍNH XÁC THÌ OKRS TRÔNG NHƯ THẾ NÀO TRONG THỰC TẾ TẠI CÔNG TY ĐÃ PHỔ ÁP DỤNG NÓ? TÔI BIẾT NHIỀU ĐỘC GIẢ TÒ MÒ VỀ OKRS TẠI GOOGLE, VÌ VẬY TÔI RẤT VUI KHI GIỚI THIỆU BẠN VỚI ITAMAR GILAD, NGƯỜI TRƯỚC ĐÂY LÀ GIÁM ĐỐC SẢN PHẨM CHÍNH VÀ TRƯỞNG PHÒNG TĂNG […]

admin
 - Tháng Tám 13, 2020